banner tạm

Cập nhật lúc : 1:40 PM, 28/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua

Sáng nay (28.11), với 97,59% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Nghị quyết thi hành Hiến pháp mới cũng được thông qua sau đó với đa số phiếu. 
oàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được ông Phan Trung Lý (Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH) trình bày sáng nay.jpg 1 / 1
Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được ông Phan Trung Lý (Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH) trình bày sáng nay.

Trong Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu QH về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu trình bày  khẳng định “ Dự thảo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chắt lọc, tiếp thu được nhiều ý kiến xác đáng của nhân dân, của các vị đại biểu QH, các chuyên gia, nhà khoa học, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra".

Dự thảo có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ rang, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp."

Các vị đại biểu QH đã tán thành với bố cục của Dự thảo Hiến pháp gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) và cho rằn, bố cục của Hiến pháp như vậy là hợp lý, chặt chẽ và khoa học, nội dung và kỹ thuật trình bày bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.

Tại kỳ họp này, với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu QH đã đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể để hoàn thiện bản Dự thảo Hiến pháp với mong muốn Dự thảo Hiến pháp có chất lượng tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới…”

Theo Nghị quyết của QH, Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2014.

Xem toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) tại đây

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản