banner tạm

Cập nhật lúc : 1:51 PM, 13/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hình ảnh tàu Trung Quốc hung hăng đeo bám cản trở tàu Việt Nam

Những ngày qua, tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu Quân sự bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc luôn hung hăng, đeo bám ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.


Tàu tuần tiễu tấn công nhanh 752 TQ tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981

Tàu tuần tiễu tấn công nhanh 752 TQ tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981
Tàu tuần tiễu tấn công nhanh 752 TQ tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981

Giàn khoan Hải Dương 981
Giàn khoan Hải Dương 981

Tàu tuần tiễu tấn công nhanh 753 TQ tham gia bảo vệ giàn khoan
Tàu tuần tiễu tấn công nhanh 753 TQ tham gia bảo vệ giàn khoan

Tàu hộ vệ tên lửa 534 Trung Quốc
Tàu hộ vệ tên lửa 534 Trung Quốc

Tàu Hải cảnh 44044 Trung Quốc đâm thẳng  vào mạn phải tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4033
Tàu Hải cảnh 44044 Trung Quốc đâm thẳng  vào mạn phải tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4033

Tàu Hải cảnh Trung Quốc hung hăng đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu Hải cảnh Trung Quốc hung hăng đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải cảnh Trung Quốc chuyển hướng đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải cảnh Trung Quốc chuyển hướng đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu Hải cảnh Trung Quốc chuyển hướng đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng công xuất lớn vào tàu thực thi pháp luật Việt Nam.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng công xuất lớn vào tàu thực thi pháp luật Việt Nam.
theo dantri

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản