banner tạm

Cập nhật lúc : 1:50 PM, 18/06/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hỗ trợ gần 18.000 tấn xi măng để xây dựng đường vào các cụm công nghiệp

UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định hỗ trợ 17.907 tấn xi măng để hỗ trợ xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp của 6 địa phương trên địa bàn tỉnh.
Hỗ trợ gần 18.000 tấn xi măng để xây dựng đường vào các cụm công nghiệp
Từ nay đến 2020 sẽ có ít nhất 22 tuyến đường vào các cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Bình Định được hỗ trợ xi măng xây dựng. Ảnh minh họa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và công nhân cũng như sự vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định cuộc sống người dân và phát triển kinh tế xã hội các địa phương, ngày 16/6 Chủ tịch UBND tỉnh  Bình Định Lê Hữu Lộc đã ký quyết định hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2020.

Theo đó, việc hỗ trợ này sẽ không được trao bằng tiền mặt mà thay vào đó là 17.907 tấn xi măng, được hỗ trợ, phân bổ cho các chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, các nhà đầu tư) tại 6 địa phương có các cụm công nghiệp hoạt động bao gồm: huyện An Nhơn có 7 khu công nghiệp với chiều dài đường dự kiến là 11,20km, sẽ được hỗ trợ 7.112 tấn; huyện An Lão có 2 khu công nghiệp với chiều dài đường dự kiến là 3,90km, sẽ được hỗ trợ 2.476,50 tấn; huyện Hoài Ân có 2 cụm công nghiệp với chiều dài đường dự kiến là 1,70km, sẽ được hỗ trợ 1.079,50 tấn; huyện Hoài Nhơn có 3 cụm công nghiệp với chiều dài đường dự kiến là 1,75km, sẽ được hỗ trợ 1.111,25 tấn; huyện Phù Mỹ có 3 cụm công nghiệp với chiều dài đường dự kiến là 4,15km, sẽ được hỗ trợ 2.635,25 tấn; và cuối cùng là huyện Tây Sơn có 5 cụm công nghiệp với chiều dài đường dự kiến là 5,50km, sẽ được hỗ trợ 3.492,50 tấn.

Tổng chiều dài các tuyến đường cần xây dựng cho 22 cụm công nghiệp trên địa bàn 6 huyện này là 28,2km. Các tuyến đường sẽ có quy mô xây dựng mặt đường không rộng quá 7m, chiều dày không quá 25cm và với định mức hỗ trợ 635 tấn xi măng/1 km xây dựng.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ xi măng, phần kinh phí còn lại sẽ do UBND các huyện hoặc nhà đầu tư chi trả.

Để việc triển khai, xây dựng các tuyến đường này được hoàn thành theo đúng kế hoạch 2014 -2020, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan tổng hợp, đề xuất danh mục đầu tư hàng năm để trình UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính đề xuất nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường này hàng năm...
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản