banner tạm

Cập nhật lúc : 8:22 AM, 13/09/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Kiểm điểm trách nhiệm nếu dự án tăng tổng mức đầu tư

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-BGTVT yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông. 
Kiểm điểm trách nhiệm nếu dự án tăng tổng mức đầu tư - ảnh 1
Nội dung chỉ thị nêu, những năm qua, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý, đầu tư đã từng bước được chấn chỉnh, chất lượng các dự án được nâng cao, tiến độ công trình được đảm bảo, trình tự, thủ tục pháp lý được thực hiện chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn nhiều dự án phải bổ sung, điều chỉnh, làm chậm tiến độ dự án, gây khó khăn trong việc bố trí vốn, giảm hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của ngành GTVT. 

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khảo sát, lập, thẩm định phê duyệt dự án, cụ thể là các chủ đầu tư, Ban QLDA tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, thực hiện nghiêm công tác thị sát hiện trường. Trước khi trình Bộ GTVT thẩm định dự án đầu tư, cần rà soát nội dung dự án bảo đảm đầy đủ thủ tục pháp lý, đề xuất giải pháp phù hợp, tổng mức đầu tư được phải được tính đúng, tính đủ. Tư vấn phải kiện toàn tổ chức, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế được ban hành, đồng thời đề xuất giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, hạn chế phát sinh và không vượt tổng mức đầu tư trong quá trình thực hiện.

Các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, trong quá trình thẩm định dự án, cần tổ chức thị sát thực địa, bảo đảm các giải pháp thiết kế khả thi, kinh tế và chỉ tham mưu quyết định đầu tư các dự án đã xác định được nguồn vốn, khả năng cân đối vốn. Các cơ quan tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định phải nghiên cứu đầy đủ hồ sơ dự án và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nội dung góp ý kiến.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các dự án có quy mô lớn, cần phân kỳ đầu tư phù hợp. Trường hợp phải thay đổi giải pháp thiết kế, điều chỉnh dự án do vượt tổng mức đầu tư, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm. Đối với các dự án đang triển khai đầu tư cần chủ động rà soát, tính toán lại toàn bộ các chi phí trong tổng mức đầu tư, đảm bảo không vượt mức đầu tư được duyệt. Trường hợp có khả năng vượt mức đầu tư đã duyệt cần cắt giảm các chi phí, hạng mục chưa thật cần thiết, bảo đảm mục tiêu dự án. Đối với các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ đầu tư, Ban QLDA cần tuân thủ chặt chẽ quy định. Khi trình Bộ GTVT xin chủ trương điều chỉnh, phải báo cáo rõ nguyên nhân và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản