banner tạm

Cập nhật lúc : 9:3 AM, 22/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 tại Cục Hàng hải VN

Ông Trương Minh Tuấn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 21/8/2013, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hàng hải VN về việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4  và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Dự buổi làm việc có đồng chí Trương Minh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Tấn Viên – Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ GTVT...
Thẳng thắn, trách nhiệm trong phê bình và tự phê bình

Ông Nguyễn Nhật - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN khẳng định, tích cực triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngay sau khi quán triệt Nghị quyết tới 100% cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Cục Hàng hải VN đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm theo đúng tinh thần Nghị quyết.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HHVN, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đều thấy được những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế chủ yếu và tự nhận trách nhiệm của tập thể và cá nhân; đồng thời cũng đã đề ra các giải pháp tích cực để khắc phục đã được chỉ ra sau kiểm điểm.

Dư luận trong cán bộ, đảng viên của toàn đảng bộ đều phấn khởi tin vào  chủ trương đúng đắn của Đảng, qua kiểm điểm tăng cường sự hiểu biết gắn bó đồng chí với nhau, không có biểu hiện chia bè phái hoặc lợi dụng việc kiểm điểm để làm mất uy tín của cán bộ, đảng viên. Đa số đề nghị của các tổ chức đảng, đảng viên cho rằng nên duy trì việc kiểm điểm thường xuyên để các cán bộ đảng viên luôn có điều chỉnh phù hợp trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả kiểm điểm, khắc phục tồn tại, qua tổng kết năm 2012 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Cục HHVN đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo Cục và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, cán bộ, công chức viên chức và người lao động toàn ngành đã bước đầu củng cố lại niềm tin trong nhân dân, từng bước xây dựng lại hình ảnh của Ngành.

Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên

Về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Nhật cho biết, những kết quả đạt được của Đảng bộ tương đối toàn diện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, hiệu quả, tận tụy với công việc hơn.

Các cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, qua đó đã góp phần từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ.

Mặc dù vậy, ông Nhật cũng thừa nhận một số cấp ủy, kể cả bí thư cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị vẫn chưa thấy rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị  03-CT/TW là cấp thiết và là nhiệm vụ thường xuyên, nên vẫn còn những nội dung triển khai chậm, lúng túng, hoặc làm còn hình thức, chưa có sự sáng tạo.  Việc xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh chủ yếu ở cấp đảng bộ, còn ở cấp chi bộ thì việc xây dựng, cụ thể hóa nội dung chưa đáp ứng yêu cầu là ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và chưa gắn với việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền chưa mạnh, nhất là việc biểu dương kịp thời việc tốt, người tốt và nêu gương tiêu biểu của các đồng chí cán bộ chủ chốt; công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, đánh giá ở một số tổ chức đảng còn hình thức chưa thực chất.

Lý giải về tình trạng này, ông Nhật cho rằng một số cấp ủy, người đứng đầu ở các chi bộ chưa hiểu hết quy trình thực hiện, nên việc chỉ đạo còn lúng túng, có lúc, có nơi chưa tích cực, chủ động tìm ra những cách làm hay, phù hợp với tính chất đặc thù của chi bộ, đảng bộ để chỉ đạo thực hiện.

Khẳng định “nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự gương mẫu của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì nơi đó triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao”, ông Nhật cũng coi đây là bài học sâu sắc rút ra qua một thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ông Nhật cũng cho rằng, nếu từng cơ quan, đơn vị xây dựng được các tiêu chí chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; lấy hiệu quả công việc là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của tổ chức đảng, đảng viên thì sẽ thành công và ngược lại sẽ rơi vào hình thức, chung chung.

 Trong công tác tuyên truyền, ông Nhật khẳng định thời gian tới, Cục HHVN sẽ chủ động xây dựng, phát hiện, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng điển hình bằng nhiều hình thức, có chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên, phổ biến kịp thời những kinh nghiệm, cách làm hay.

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Viên, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ GTVT biểu dương Cục HHVN đã triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XI nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục HHVN cần kiểm điểm rõ hơn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể ở Cục HHVN là công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải. "Làm công tác đảng tốt chắc chắn sẽ  dẫn đến việc thực hiện công tác chuyên môn tốt hơn" - Thứ trưởng lưu ý.

Đồng quan điểm với Thứ trưởng Trương Tấn Viên, đồng chí Trương Minh Tuấn đánh giá cao Cục HHVN đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 một cách bài bản, bám sát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, kiểm điểm nghiêm túc, không né tránh, không nể nang..

Đồng chí cũng lưu ý Cục HHVN việc thực hiện Nghị quyết TW4 không thể chỉ làm nhất thời, theo mùa vụ, theo định kỳ. Đây phải là việc làm thường xuyên, liên tục. Tập thể, cá nhân phải nghiêm túc tự giác, có kế hoạch, có biện pháp phù hợp khắc phục sửa chữa những yếu kém đã chỉ ra; lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát những việc cần làm ngay, xử lý vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh…; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đồng thời phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình. Đồng chí cũng yêu cầu Cục HHVN tiếp tục chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ  thường xuyên, liên tục, lấy hiệu quả công việc là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW...

theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản