banner tạm

Cập nhật lúc : 8:28 AM, 22/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Lạng Sơn sửa đổi mức thu phí bến bãi cửa khẩu, minh bạch hóa nguồn thu

Theo quyết định mới này mức thu thấp nhất với xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn là 800.000 vnđ/xe/lần vào và mức thu cao nhất là 5.000.000 vnđ/xe/lần vào đối với xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên,  xe chở hàng bằng container 40 fit.
Sau một thời gian dài thực hiện quyết định về việc thu phí bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng... tại các cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã thu được một nguồn phí khá lớn. 
 
Lạng Sơn: Quy định mới sửa đổi về mức thu phí bến bãi cửa khẩu
Một góc cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
 
Chỉ riêng cửa khẩu Tân Thanh có doanh thu ở mức một tỷ đồng/ngày, tương ứng với 360 tỷ/năm... Số tiền này hỗ trợ tỉnh rất nhiều trong việc tu tạo, sửa chữa đường xá và phát triển các công trình giao thông, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội vùng.

Mới đây, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định mới số: 25/2013/QĐ-UBND, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia theo phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn và minh bạch hóa số tiền thu được.

Theo quyết định mới này mức thu thấp nhất với xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn là 800.000 vnđ/xe/lần vào và mức thu cao nhất là 5.000.000 vnđ/xe/lần vào đối với xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit. Chi tiết như sau:

II
Phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng:
Mức thu Phí
(đồng/xe/lần ra vào)
A
Phương tiện vận tải chở các mặt hàng: hoa quả, nông sản.
1
Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn
800.000
2
Xe ô tô có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
1.600.000
3
Xe ô tô có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 fit
2.800.000
4
Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 fit
4.000.000
B
Phương tiện vận tải chở các mặt hàng còn lại.
1
Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn
1.000.000
2
Xe ô tô có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
2.000.000
3
Xe ô tô có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 fit
3.500.000
4
Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 fit
5.000.000
III
Đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa: thu bằng 0,3 lần các mức thu quy định tại Mục I, II hoặc thu bằng 0,3 lần mức thu của phương tiện vận tải chưa sang tải hàng hóa (trừ khoản 7, Mục I) nêu trên.

Lạng Sơn: Quy định mới sửa đổi về mức thu phí bến bãi cửa khẩu
Xe container chở hàng hóa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
 
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng ban hành quy định mức thu phí bến bãi đối với phương tiện vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu áp dụng cho cửa khẩu Cha Lo với các mức:

- Xe dưới năm tấn đến 20 tấn trở lên, xe container 40 Feet: 50.000- 300.000 đồng/xe/lượt
- Phương tiện vận tải chở hàng hóa là quặng các loại dưới năm tấn đến 20 tấn trở lên, xe container 40 Feet: 200.000-1.200.000 đồng/xe/lượt
- Phương tiện vận tải hàng hóa khác tạm nhập, tái xuất, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan dưới năm tấn đến 20 tấn trở lên, xe container 40 Feet: 200.000 - 1.000.000 đồng/xe/lượt... 

Qua hơn 1 tháng thực hiện, tổng số tiền Quảng Bình thu được từ cửa khẩu này là hơn hai tỷ đồng.
theo duongbo.com

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản