banner tạm

Cập nhật lúc : 9:23 AM, 01/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Liên tiếp phát hiện chứng nhận đăng kiểm và GPLX giả

Theo ông Võ Ngọc Kha - Phó giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, Sở GTVT đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến việc sử dụng GPLX, giấy chứng nhận ATKT&BVTM phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giả

Trước đó, qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT và cấp đổi GPLX, Thanh tra Sở GTVT và Phòng Quản lý Người lái – Sở GTVT Phú Yên… đã phát hiện và xác minh, làm rõ rất nhiều trường hợp sử dụng GPLX giả và Giấy chứng nhận ATKT&BVMT giả phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giả mạo.

Qua kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT và cấp đổi GPLX..., ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã phát hiện rất nhiều trường hợp sử dụng GPLX và giấy chứng nhận ATKT&BVMT giả
Qua kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT và cấp đổi GPLX..., ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã phát hiện rất nhiều trường hợp sử dụng GPLX và giấy chứng nhận ATKT&BVMT giả

Riêng từ ngày 2/6 - 17/6 và ngày 26/8/2013, đã xác minh, làm rõ 15 trường hợp sử dụng GPLX giả. Các GPLX này (hạng C, B2) giả mạo nơi cấp nhiều nhất là Sở GTVT TP. HCM và Phú Yên, một số trường hợp giả mạo nơi cấp là Sở GTVT Bình Định và Đắc Lắc. Bên cạnh đó, trong ngày 28/5 và 24/6/2013, đã xác minh làm rõ 8 trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận ATKT&BVMT giả. Các giấy chứng nhận ATKT&BVMT này giả mạo nơi cấp là Trung tâm Đăng kiểm Đắc Lắc, Phú Yên, Bình Định và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S.

Ngoài ra, từ ngày 1/1 – 8/10/2013, Phòng Quản lý Người lái – Sở GTVT Phú Yên xác minh đổi GPLX đi tỉnh khác phát hiện 3 trường hợp GPLX giả (hạng B2, A1 và hạng C) và đều giả mạo nơi cấp là Sở GTVT TP. HCM. Trong quá trình TTKS, Thanh tra Sở GTVT Phú Yên nghi ngờ 5 trường hợp GPLX giả, đã gửi Phòng Quản lý Người lái xác minh và phát hiện cả 5 GPLX này là giả mạo; trong đó, có 4 trường hợp giả mạo nơi cấp là Sở GTVT Phú Yên và 1 trường hợp GPLX mới (GPLX vật liệu Pet) giả mạo nơi cấp là Sở GTVT TP. HCM.

Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc sử dụng GPLX giả và giấy chứng nhận ATKT&BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giả.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản