banner tạm

Cập nhật lúc : 1:46 PM, 21/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

'Lợi ích dân tộc là mục tiêu cao nhất'

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh mới, phải đột phá trong đổi mới tư duy phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất để có chủ trương, chính sách huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo tại phiên họp Quốc hội sáng nay về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, trong 15 chỉ tiêu được Quốc hội thông qua, Chính phủ thực hiện đạt 11 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 2 chỉ tiêu không đạt.

Trong đó 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP (đạt 29,1% so với kế hoạch 30%) và tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước/GDP (5,3% so với kế hoạch 4,8%). Hai chỉ tiêu xấp xỉ đạt là tăng trưởng GDP (đạt 5,4% so với kế hoạch 5,5%) và tạo việc làm (tạo được 1,54 triệu việc làm so với kế hoạch 1,6 triệu).

 

 

Thủ tướng, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, cải cách hành chính, tham nhũng, cải cách thể chế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:Cải cách thể chế chưa đồng bộ, chưa có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy phát triển.Ảnh: Lê Anh Dũng

Thủ tướng khẳng định kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chính phủ đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn 6,81% năm 2012, 9 tháng năm nay là 4,63%, dự báo cả năm 7% (so với kế hoạch khoảng 8%).

Nợ xấu còn cao

Dù vậy, Thủ tướng cho rằng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc. 8 vấn đề liên quan hạn chế, yếu kém của kinh tế - xã hội được ông thẳng thắn phân tích trước Quốc hội.

Thủ tướng chỉ ra mức nợ xấu "còn cao": Đến cuối tháng 8, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng là 4,64%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 9 tháng tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, bội chi cao hơn kế hoạch. Hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược còn chậm. Cải cách thể chế chưa đồng bộ, chưa có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy phát triển.

 

Thủ tướng, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, cải cách hành chính, tham nhũng, cải cách thể chế
Ảnh: Minh Thăng

Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, công tác giám sát, thanh tra còn nhiều hạn chế. Chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

"Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hiệu quả chưa cao, ít phát hiện tham nhũng. Xử lý các vụ việc tham nhũng còn chậm. Tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức gây bức xúc trong nhân dân chậm được khắc phục. Lãng phí thời gian, nguồn lực còn lớn. Ý thức tiết kiệm chưa được đề cao" - Thủ tướng nêu một trong những hạn chế, yếu kém..

Phấn đấu tăng trưởng cao

Đề cập mục tiêu tổng quát trong 2 năm tới, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

"Năm 2014 tập trung cao cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013" - Thủ tướng khẳng định.

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, Chính phủ trình Quốc hội chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 5,8%. Giá tiêu dùng tăng khoảng 7%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10%. Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP. Bội chi ngân sách 5,3% GDP. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động...

Thủ tướng đã nêu 9 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu trên.

Thượng tôn pháp luật

Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số kinh nghiệm bước đầu qua 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh mới, phải đột phá trong đổi mới tư duy phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất để có chủ trương, chính sách huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền XHCN.

Trong quản lý điều hành phải tập trung cao nhất cho mục tiêu ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời phải bảo đảm điều kiện cần thiết cho tăng trưởng hợp lý. Trong điều kiện kinh tế khó khăn vẫn phải ưu tiên nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp nông thôn và tăng cường tiềm lực cần thiết cho quốc phòng an ninh.

Thủ tướng cho hay, trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều khó khăn vẫn phải huy động phù hợp và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong nước; đồng thời phải chủ động tăng cường hội nhập quốc tế để thu hút nhiều nguồn lực từ bên ngoài và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển và bảo vệ đất nước.
theo vietnamnet.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản