banner tạm

Cập nhật lúc : 3:53 PM, 08/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Mục tiêu đến năm 2015: 95% số người tham gia giao thông có kiến thức về ATGT

Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015 vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký phê duyệt ngày 5.11.
Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, 95% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), 85% học sinh, sinh viên các bậc học được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Các mục tiêu lớn khác là 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe, 100% lãnh đạo các cấp chính quyền được tuyên truyền về an toàn giao thông, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Theo quyết định, có 6 nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, trong đó có tuyên truyền về tình hình tai nạn giao thông để cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông. Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, tuyên truyền mạnh và thường xuyên về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội...
Theo danviet.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản