banner tạm

Cập nhật lúc : 8:16 AM, 23/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hướng dẫn công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường địa phương; tổng hợp tình hình phát triển hệ thống đường địa phương trong phạm vi cả nước; xây dựng mức phí, lệ phí đường bộ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức hoạt động thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Về quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh), Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng trình Bộ trưởng quy định việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy định việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ theo phân cấp của Bộ trưởng.

Về an toàn giao thông đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng trình Bộ trưởng đề án, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ; tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bão, lũ và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong giao thông đường bộ theo phân công của Bộ trưởng...

Tổng cục Đường bộ có 21 đơn vị

Theo Quyết định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 21 đơn vị gồm: 1- Vụ Kế hoạch-Đầu tư; 2- Vụ Tài chính; 3- Vụ An toàn giao thông; 4- Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ; 5- Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; 6- Vụ Vận tải; 7- Vụ Quản lý phương tiện và người lái; 8- Vụ Tổ chức cán bộ; 9- Vụ Pháp chế - Thanh tra; 10- Văn phòng; 11- Cục Quản lý xây dựng đường bộ; 12- Cục Quản lý đường bộ cao tốc; 13- Cục Quản lý đường bộ I; 14- Cục Quản lý đường bộ II; 15- Cục Quản lý đường bộ III; 16- Cục Quản lý đường bộ IV; 17- Trường Trung cấp giao thông vận tải miền Bắc; 18- Trường Trung cấp giao thông vận tải miền Nam; 19- Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ; 20- Tạp chí Đường bộ Việt Nam; 21- Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.
Theo baodientu.chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản