banner tạm

Cập nhật lúc : 10:48 AM, 01/08/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2014

Hàng hóa về cảng chỉ được lưu lại 60 ngày; thêm loại hình BH nhân thọ mới; đi biển được hỗ trợ vay chi phí; miễn lệ phí quốc tịch… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2014
 
Hàng hóa về cảng chỉ được lưu lại 60 ngày
 
Từ 30-8, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được phép lưu giữ tại Việt Nam tối đa 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Việc gia hạn được thực hiện không quá 2 lần cho mỗi lô hàng và mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày. Quá thời hạn này, thương nhân chỉ còn 15 ngày nữa để tái xuất qua cửa khẩu, nếu không tái xuất hàng hóa sẽ bị tịch thu hoặc bị tiêu hủy. Thông tư số 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng quy định như trên.
 
Thêm đối tượng được miễn lệ phí quốc tịch
 
Từ 29/8, đối tượng được miễn lệ phí quốc tịch là người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào từ năm 1985 trở về trước; hoặc từ năm 1986 đến ngày 08/07/2013 đáp ứng các điều kiện: Tôn trọng pháp luật của nước cư trú và không vi phạm luật hình sự; có cơ sở cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác ở nước cư trú; không phải người đang truy nã hoặc thi hành án theo pháp luật nước gốc.
 
Trường hợp người di cư tự do trong vùng biên giới hai nước từ năm 1986 đến ngày 08/07/2013 không đủ các điều kiện nêu trên do phía Lào trả lại và đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận thì vẫn sẽ được miễn phí. Ngoài ra, đối tượng được miễn lệ phí còn là người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật mỗi nước có nguyện vọng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 29/8/2014 và sẽ hết hiệu lực khi Thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước chấm dứt. Thông tư số 93/2014/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. hướng dẫn.
 
Thêm một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mới
 
Ngoài các loại hình bảo hiểm (BH) phi nhân thọ như BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng không; BH xe cơ giới; BH cháy, nổ; BH trách nhiệm; BH tín dụng và rủi ro tài chính; thiệt hại kinh doanh… , từ 25/8 sẽ có thêm một loại BH mới đó là BH bảo lãnh - là một nghiệp vụ của loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.
 
BH bảo lãnh là hoạt động kinh doanh BH trong đó doanh nghiệp BH chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí BH để doanh nghiệp BH thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 25-8.
 
Khai thác hải sản, được vay đến 70% chi phí chuyến đi biển
 
Từ ngày 25-8, chủ tàu khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản, đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính, có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể sẽ được vay tối đa 70% chi phí cho một chuyến đi biển (đối với tàu khai thác hải sản) và 70% giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần (đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản).
 
Cũng từ ngày 25/08, các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản, có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên hàng năm cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu. Hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400 CV và 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. Đấy là nội dung quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực thi hành từ ngày 25/08,
 
Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay mua thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp
 
Cũng trong tháng 8, nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, nhà nước quyết định hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% lãi suất trong năm thứ 3 đối với khoản vay mua máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đã ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 31/12/2020. Thông tư 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất quy định.
 
Theo quy định, trong thời gian hỗ trợ, nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng vốn vay của cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã hay doanh nghiệp..., ngân hàng thương mại có quyền chuyển khoản vay sai phạm được Nhà nước hỗ trợ thành khoản vay thông thường và tiến hành thu hồi ngay số tiền đã tạm ứng đó. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2014.
 
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2014
 
Đề kiểm tra không được vượt quá kiến thức trong sách giáo khoa
 
Từ ngày 20-8, giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, sách giáo khoa để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên trong quá trình dạy học. Xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông phải phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục đối với từng cấp học, lớp học; phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, tính sư phạm, thẩm mĩ; phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của đối tượng sử dụng và phải có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia.
 
Đây là nội dung quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thường xuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-8.
 
Miễn thuế phương tiện cứu trợ thiên tai
 
Từ 20-8, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam nhập khẩu, tái xuất khẩu phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai được miễn thuế, lệ phí nhập khẩu, xuất khẩu. Các phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa này sau khi hoàn thành hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai sẽ được ưu tiên làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu đường không, đường thủy, đường bộ.
 
Ngoài ra, người được phép đến Việt Nam hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sẽ được làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ưu tiên tại các cửa khẩu đường không, đường thủy, đường bộ; trường hợp ứng phó khẩn cấp, nếu chưa có thị thực, sẽ được cấp thị thực ngay tại cửa khẩu. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
 
Căn cứ vào thành tích tập thể để xét khen thưởng lãnh đạo
 
Cũng từ ngày 20- 8, khi xem xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. Đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến được giảm 3 năm so với quy định chung. Ưu tiên xét khen thưởng đối cá nhân và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có cùng điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích. Nghị định 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8 quy định.
 
Nghị định quy định nguyên tắc khen thưởng là thành tích đạt được trong khó khăn, có ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng người trực tiếp tham gia lao động, công tác, chiến đấu.
 
Xe taxi tại Hà Nội đổi phù hiệu
 
Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thì xe taxi phải có phù hiệu “Xe Taxi”, có hộp đèn với chữ "Taxi" gắn trên nóc xe; hộp đèn phải được bật sáng khi xe không có khách và tắt khi trên xe có khách.Đối với xe taxi của các đơn vị có Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội cấp phải có phù hiệu “Taxi Hà Nội” và việc đổi phù hiệu đối với xe taxi tại Hà Nội sẽ được thực hiện từ nay đến trước ngày 30/10/2014.
 
Cũng theo Thông tư 23, từ ngày 15/08, xe ô tô vận chuyển hành khách trên tuyến cố định, vận tải hành khách du lịch, vận tải hành khách theo hợp đồng trong 03 tháng liên tục có hơn 02 lần bị xử lý vi phạm do chở hành lý, hàng hóa vượt quá trọng tải theo quy định hoặc do xếp hàng trên xe làm lệch xe sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu trong một tháng.
 
Lãnh đạo Chính phủ phải tiếp dân ít nhất 1 ngày trong tháng
 
Từ 15-8, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và phải công khai về lịch tiếp công dân, thành phần tham dự, dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp công dân và trên trang thông tin của cơ quan, đơn vị (nếu có).
 
Ngoài việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập cũng trực tiếp thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các đơn vị khác nhau và những vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8 quy định.
 
Gói thầu dịch vụ tư vấn được lựa chọn nhà thầu qua mạng
 
Từ ngày 25-8, khi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đồng thời với thông báo mời thầu.
 
Trường hợp có sự sai khác giữa văn bản đính kèm và nội dung điền trong mẫu thì văn bản điện tử đính kèm sẽ có giá trị pháp lý. Đặc biệt, đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời thực hiện nộp bảo lãnh dự thầu thông qua ngân hàng có kết nối đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đấy là những nội dung được quy định tại nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như trên.
 
Nghệ nhân ưu tú phải có 15 năm trong nghề
 
Danh hiệu này chỉ được xét tặng cho những người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian. Ngoài việc phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên, người được xét tặng còn phải đáp ứng các tiêu chí như nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị; tâm huyết với nghề;…
 
Với danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, người được xét tặng phải có thời gian hoạt động trong nghề tối thiểu là 20 năm và đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể quy định, có hiệu lực từ ngày 7-8-2014.
 
Phà phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.
 
Từ tháng 8, bến phà phải có nơi đỗ xe ô tô chờ qua phà và nhà chờ cho hành khách ở trước biển báo dừng lại ngoài cổng chắn của bến; mặt bến phải chắc chắn, sạch sẽ, không trơn trượt, không có ổ gà, không để chướng ngại vật, đủ cọc neo…
 
Phà phải có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, đạt tiêu chuẩn chất lượng; được trang bị đủ số lượng, đúng chủng loại các trang thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy; có ghế ngồi cho người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em khi đi phà. Lưỡi phà phải chắn chắn, không trơn trượt, không lồi lõm; không để chướng ngại vật.
 
Người lái phà phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; các thuyền viên phải được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ an toàn giao thông; thuyền viên và nhân viên bến phải có thiết bị liên lạc không dây cầm tay để phối hợp nhịp nhàng, thuận lợi trong công việc và hoạt động vận tải đảm bảo an toàn, thông suốt… Đây là nội dung sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 8 quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô.
theo plo.vn

Bình luận

vẫn chẳng có thông tin gì về tăng lương. giả dối. - 05/08/2014

Sao chính phủ vẫn chưa tăng lương theo lộ trình

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản