banner tạm

Cập nhật lúc : 2:18 PM, 13/08/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy TCT Công nghiệp tàu thủy

Tại Đại hội Đảng bộ TCT Công nghiệp tàu thủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Tuấn tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy. 
Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy TCT Công nghiệp tàu thủy - ảnh 1
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vũ Anh Tuấn được Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 10-11/8/2020 tại Hà Nội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa IV.

Ông Vũ Anh Tuấn được Bộ GTVT bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) kể từ tháng 12/2019, sau đó được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Trước đó ông Tuấn là Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đại biểu chính thức và1 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai, duy trì các mặt công tác, và đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nề nếp, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, của Chính phủ, của Bộ GTVT. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát… được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn Đảng bộ đã duy trì ổn định SXKD của các nhà máy chủ lực; tiếp tục có những sản phẩm đóng tàu xuất khẩu có giá trị cao; duy trì và bảo đảm tốt công tác sửa chữa phục vụ các chủ tàu trong nước và quốc tế; cơ bản đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho NLĐ; tập trung tổ chức lại hoạt động của 8 doanh nghiệp giữ lại theo giữ lại theo Quyết định 1224 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tiếp tục tiến hành công tác tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty.

Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của Tổng công ty trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu”.

Theo Báo Giao thông

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản