banner tạm

Cập nhật lúc : 2:5 PM, 16/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Phú Thọ: Nâng cấp 12 tuyến đường thành đường tỉnh

Hôm qua 15/5, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định nâng cấp 12 tuyến đường trên địa bàn thành đường tỉnh.
Theo đó, 12 tuyến đường được nâng cấp có tên và địa chỉ cụ thể như sau:

1. Đường Kiệt Sơn - Xuân Sơn:

Chiều dài 15,0 km, điểm đầu tại km127+700 quốc lộ 32 thuộc xã Kiệt Sơn - huyện Tân Sơn, điểm cuối     thuộc xóm Cỏi - xã Xuân Sơn - huyện Tân Sơn.

2. Đường Tân Phú - Đồng Sơn:

Chiều dài 17 km, điểm đầu tại km125+700 quốc lộ 32 thuộc xã Tân Phú - huyện Tân Sơn, điểm cuối thuộc xóm Xuân - xã Đồng Sơn - huyện Tân Sơn.

Phú Thọ: Nâng cấp 12 tuyến đường thành đường tỉnh
Ảnh minh họa.

3. Đường Xuân An - Trung Sơn:

Chiều dài 15,0 km, điểm đầu tại km51+211 quốc lộ 70B thuộc xã Xuân An - huyện Yên Lập, điểm cuối   thuộc xã Trung Sơn - huyện Yên Lập.

4. Đường Đồng Lạc - Phú Lạc:

Chiều dài 9,0 km, điểm đầu tại km5+000 đường tỉnh 313D thuộc xã Đồng Lạc - huyện Yên Lập, điểm cuối tại km37+200 quốc lộ 32C thuộc xã Phú Lạc - huyện Cẩm Khê.

5. Đường Bằng Giã - Mỹ Lương:

Chiều dài 12,0 km, điểm đầu tại km63+200 quốc lộ 32C thuộc xã Bằng Giã - huyện Hạ Hòa, điểm cuối tại km40+700 quốc lộ 70B thuộc xã Mỹ Lương - huyện Yên Lập.

6. Đường Vĩnh Chân - Phương Viên:

Chiều dài 12,5 km, điểm đầu tại km57+300 đường tỉnh 320 thuộc xã Vĩnh Chân - huyện Hạ Hòa, điểm cuối tại km31+600 đường tỉnh 314 thuộc xã Phương Viên - huyện Hạ Hòa.

7. Đường Phong Phú - Quế Lâm:

Chiều dài 14,5 km, điểm đầu tại km111+450 quốc lộ 2 thuộc xã Phong Phú - huyện Đoan Hùng, điểm cuối tại km13+900 quốc lộ 70 thuộc xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng.

Phú Thọ: Nâng cấp 12 tuyến đường thành đường tỉnh

8. Đường Tiên Du - Phú Lộc:

Chiều dài 5,0 km, điểm đầu tại km17+200 đường tỉnh 323 thuộc xã Tiên Du - huyện Phù Ninh, điểm cuối tại km78+200 quốc lộ 2 thuộc xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh.

9. Đường Giáp Lai - Thượng Nông:

Chiều dài 15,0 km, điểm đầu tại km17+600 đường tỉnh 316 thuộc xã Giáp Lai - huyện Thanh Sơn, điểm cuối tại km67+700 quốc lộ 32 thuộc xã Thượng Nông - huyện Tam Nông.

10. Đường Tiên Kiên - Hà Thạch:

Chiều dài 7,0 km, điểm đầu tại km1+500 đường tỉnh 325B thuộc xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao, điểm cuối tại km30+100 đường tỉnh 320 thuộc xã Hà Thạch - thị xã Phú Thọ.

11. Đường Phú Thứ - Hữu Đô:

Chiều dài 12,0 km, điểm đầu thuộc xã Phú Thứ - huyện Đoan Hùng, điểm cuối thuộc xã Hữu Đô - huyện Đoan Hùng.

12. Đường Minh Phú - Bảo Thanh:

Chiều dài 9,0 km, điểm đầu thuộc xã Minh Phú - huyện Đoan Hùng, điểm cuối thuộc xã Bảo Thanh - huyện Phù Ninh.

Sau khi có quyết định nâng cấp 12 tuyến đường này lên thành đường tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quản lý các tuyến đường tỉnh theo quy định của nhà nước, đồng thời sớm trình UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh để đặt tên cho các tuyến đường tỉnh mới này.
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản