banner tạm

Cập nhật lúc : 8:17 AM, 21/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Quảng Ngãi: điều chỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo TTATGT năm 2014

UBND tỉnh Quảng Ngãi mới có quyết định về việc điều chỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự ATGT năm 2014.
Quảng Ngãi: điều chỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo TTATGT năm 2014
Một lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tổng kinh phí đảm bảo trật tự ATGT cho năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi là 7,21 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí phân bổ cho Sở GTVT là 2,460 tỷ đồng, kinh phí phân bổ cho Thanh tra Sở GTVT là 1,700 tỷ đồng và kinh phí phân bổ cho Ban ATGT tỉnh là 3,050 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí này, Thanh tra Sở GTVT sẽ sử dụng chi phục vụ công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn và chi cho các hoạt động của trạm cân xe lưu động, còn Ban ATGT tỉnh sẽ sử dụng để đảm bảo chi công tác TTATGT của Thường trực Ban và hoạt động của Văn phòng Ban ATGT.

Ngoài ra, phần lớn của tổng kinh phí này (4,004.6 tỷ đồng - gồm 2,4 tỷ của Sở GTVT và 1,604,6 tỷ của Ban ATGT) sẽ được bố trí cho các Sở ngành sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền, đảm bảo ATGT như: tổ chức lễ phát động "Năm An toàn giao thông năm 2014" cấp tỉnh, tổ chức ngày hội "Thanh niên với Văn hóa giao thông", tổ chức ngày hội "Thanh niên tình nguyện" và  in ấn phát hành tài liệu cổ động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT...

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, năm 2013, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chuyển biến tích cực, TNGT giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2012.

Để đạt được điều đó, năm 2013, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cũng đã được các cấp, ngành, địa phương, mặt trận và các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai rộng rãi bằng nhiều hình thức phong phú đến cộng đồng dân cư ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản