banner tạm

Cập nhật lúc : 8:34 AM, 28/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Sáng nay bấm nút Hiến pháp sửa đổi

Một ngày trước khi kết thúc kỳ họp, sáng nay, QH sẽ bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Phiên họp được truyền hình trực tiếp.

Bản dự thảo mà Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý đọc là bản dự thảo cuối cùng, là kết quả của hàng chục hội nghị, hội thảo tham vấn, ba lần đưa ra thảo luận tại ba kỳ QH, nhiều tháng tổ chức lấy ý kiến nhân dân và hàng chục triệu lượt góp ý bằng nhiều hình thức.

Cho đến bản dự thảo gần đây nhất được trình bày hôm 18/11, về cơ bản các điểm quan trọng trong Hiến pháp không có nhiều thay đổi đáng kể:

 

hiến pháp, chính quyền địa phương, thu hồi đất
ĐB Trương Trọng Nghĩa: Sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại... Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc...Ảnh: Minh Thăng

Quy định về thu hồi đất được giữ nguyên: "Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật".

Vai trò của các thành phần kinh tế không thay đổi: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo".

Mô hình và tổ chức chính quyền địa phương sẽ được quy định cụ thể trong luật và sau khi tổng kết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường ở một số địa phương và chính quyền đô thị ở TP Hồ Chí Minh.

Các ĐB đã góp ý lần cuối cùng vào bản dự thảo này bằng cách ghi phiếu thay vì thảo luận tại hội trường. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã cam kết UB dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ trên cơ sở góp ý của ĐB tiếp tục hoàn chỉnh một vòng nữa, tiếp thu tận cùng những ý kiến xác đáng, hợp lý “để có thể yên tâm là dù còn ý kiến khác nhau nhưng QH đã làm việc hết trách nhiệm".

Còn trước đó, tại phiên thảo luận tại Hội trường hôm 5/11, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã lưu ý QH: "Tôi nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại, mà tác động của nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở bước tiến của lịch sử. Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc, mà lịch sử dân tộc ta có trí nhớ rất dai".

Và một ngày trước khi QH kỳ này bế mạc, các ĐB sẽ quyết định số phận bản Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013.

theo vietnamnet

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản