banner tạm

Cập nhật lúc : 9:6 AM, 05/03/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Sắp kiểm tra đột xuất một số bến xe lớn

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa giao các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất một số bến xe lớn, xử lý nghiêm các vi phạm tại các bến xe này, hoàn thành trước 20/4/2014.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã ký ban hành công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam; các Vụ: Vận tải, Khoa học công nghệ, An toàn giao thông; Thanh tra Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện.
Theo người đứng đầu ngành giao thông, qua đánh giá kết quả công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ và tình hình đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2013 và 2 tháng đầu năm 2014 nhận thấy, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực song hoạt động điều hành và quản lý vận tải cần phải được tiếp tục rà soát và chấn chỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
Thứ nhất, Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tại địa phương đến hết ngày 30/4/2014 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các địa phương phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động thực hiện việc khám sức khỏe cho lái xe, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của lái xe ô tô kinh doanh vận tải. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình khám sức khỏe của lái xe và báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 31/5/2014.
Trong đó, báo cáo cần nêu rõ về số lượng lái xe kinh doanh vận tải, tình hình khám sức khỏe cho lái xe, số lượng lái xe không đủ điều kiện sau khi rà soát danh sách và đánh giá các địa phương thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác khám sức khỏe cho lái xe, đánh giá về đội ngũ lái xe hiện nay và các kiến nghị để nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

Ảnh minh họa

Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Vạn Xuân

Thứ hai, Sở GTVT các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát toàn bộ tình hình vận tải trên các tuyến vận tải hành khách cố định thuộc thẩm quyền quản lý, tính toán, công bố số chuyến xe tối đa được khai thác trên tuyến và từ các đầu bến xe theo đúng quy định.
Tiến hành kiểm tra rà soát làm thủ tục công bố lần đầu, công bố lại đối với tất cả các bến xe khách trên địa bàn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe ô tô khách; phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự trong và ngoài bến xe.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất một số bến xe lớn, xử lý nghiêm các vi phạm tại các bến xe này, hoàn thành trước 20/4/2014.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở GTVT khẩn trương đánh giá việc thực hiện quy hoạch bến xe tại các địa phương, các mô hình quản lý và điều hành bến xe có hiệu quả để nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe ô tô khách theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không ghép lẫn các nội dung quản lý nhà nước trong Quy chuẩn kỹ thuật, báo cáo về Bộ GTVT trước 31/5/2014.
Chủ xe phải cam kết không chở quá tải trọng
Để tăng cường quản lý phương tiện vận tải và nâng cao hiệu quả công tác đăng kiểm, Bộ trưởng yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố khẩn trương cập nhật danh sách xe ô tô tải đã sản xuất, nhập khẩu hoặc cải tạo có thể tích thùng lớn trước thời điểm Thông tư 32/2012/TT-BGTVT và Thông tư 29/2012/TT-BGTVT có hiệu lực.
Ra thông báo yêu cầu tất cả các chủ xe nêu trên có cam kết bằng văn bản gửi về Sở GTVT, Phòng Cảnh sát giao thông trước ngày 31/3/2014, trong đó cam kết không vi phạm chở quá tải trọng cho phép, nếu vi phạm và bị xử phạt sau 2 lần sẽ tự hoán cải thùng hàng, xi téc có thể tích phù hợp quy định của Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT.
Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Sở GTVT tiếp tục rà soát và chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, đặc biệt là đạo đức, tác phong, thái độ của đăng kiểm viên; thực hiện kế hoạch đào tạo và bố trí cán bộ làm công tác đăng kiểm phù hợp để nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới, hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra.
Người đứng đầu ngành giao thông yêu cầu, trước 30/3/2014, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở GTVT thực hiện xong việc niêm yết đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ảnh về tiêu cực tại các trung tâm kiểm định.
Đồng thời, giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Vụ: Vận tải, Khoa học công nghệ, An toàn giao thông lập đoàn kiểm tra một số trung tâm kiểm định, xử lý nghiêm các sai phạm của tập thể, cá nhân trong kiểm định xe cơ giới theo quy định.

Vạn Xuân

Theo www6.vnmedia.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản