banner tạm

Cập nhật lúc : 10:58 AM, 20/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Sử dụng thiết bị phát hiện vi phạm TTATGT

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về các phương tiện kỹ thuật phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Theo đó, có 6 đối tượng được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ: 1- Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ; 2- Lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt; 3- Lực lượng Cảnh sát đường thủy; 4- Lực lượng thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải; 5- Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; 6- Lực lượng thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường. 
Sử dụng thiết bị phát hiện vi phạm TTATGT_vovgiaothong
Ảnh minh họa
Kết quả thu thập để xử phạt VPHC khi đảm bảo 4 điều kiện
Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (như cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới, máy đo tốc độ có ghi hình ảnh, phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở...).

Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chỉ được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính khi bảo đảm 4 điều kiện: 1- Được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo đúng quy định của pháp luật; 2- Thu thập theo đúng quy trình, thủ tục; 3- Được ghi nhận bằng văn bản; 4- Đảm bảo thời hạn quy định.

Khi có kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải nhanh chóng xác định tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

Trường hợp xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm, người có thẩm quyền phải tiến hành ngay việc lập biên bản vi phạm hành chính và kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được lưu theo biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp chưa xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm thì thời hạn sử dụng kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được áp dụng theo quy định của Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính; khi hết thời hạn quy định mà không xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính thì kết quả thu được sẽ không sử dụng để làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2013.
theo chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản