banner tạm

Cập nhật lúc : 7:25 PM, 07/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa bình ổn giá

Theo Thông tư số 30/2013/TT-BYT Bộ Y tế mới ban hành, danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá gồm các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành; sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Bộ Y tế cũng chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm định kỳ hàng tháng có trách nhiệm công bố danh mục sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi làm cơ sở để Bộ Tài chính thực hiện quản lý giá theo quy định.
 
Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa bình ổn giá - ảnh 1

Trước ngày 1/6, những sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ được gọi chung là sữa. Tuy nhiên, ngày 1/6, Bộ Y tế ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phân nhóm sản phẩm thành 4 loại, trong đó 1 loại sữa dạng bột và 3 loại sản phẩm dinh dưỡng công thức, nên có ý kiến cho rằng, Bộ Y tế đã loại các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ ra khỏi hàng hóa cần phải quản lý giá, kéo theo giá sữa bột nhập khẩu bị đẩy lên cao.

Trước sự việc này, Chính phủ đã giao Bộ Y tế cùng các bộ: Tài chính, Công thương... và các cơ quan có liên quan trước ngày 5/10 phải ban hành Danh mục sữa và các sản phẩm liên quan dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Luật Giá; đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ danh mục này để thực hiện quản lý giá theo đúng quy định.
theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản