banner tạm

Cập nhật lúc : 8:17 PM, 13/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Sửa đổi Luật Giao thông đường thủy nội địa: Khả thi, sát thực tế hơn

Ngày 12/11, trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, trong tổng số 103 điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ) năm 2004, Dự thảo Luật lần này sửa đổi, bổ sung 36 điều trong đó có 1 Chương mới hoàn toàn (gồm 3 điều). 
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đọc tờ trình tại Hội trường chiều 12/11 Ảnh: Lã Anh
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đọc tờ trình tại Hội trường chiều 12/11

Mở rộng phạm vi điều chỉnh  

Một điểm đáng lưu ý trong Dự thảo là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng áp dụng một số quy định có liên quan của Luật đối với cả hoạt động giao thông đường thủy nội địa diễn ra ở vùng nước không phải là đường thủy nội địa. Lý giải về điều này, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: Luật năm 2004 chỉ điều chỉnh đối với hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa trong phạm vi “luồng” (vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn). Tuy nhiên, trong thực tế, hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa (như đi lại, quay trở, neo đậu phương tiện) còn diễn ra khá phổ biển ở ngoài phạm vi luồng như: Khi đi trên sông rộng hoặc vào mùa lũ, phương tiện đều đi ra ngoài luồng phía giáp bờ để tránh sóng gió… 

Cũng theo Bộ trưởng thì Luật GTĐTNĐ 2004  quy định đường thuỷ nội địa là luồng trên sông, kênh rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh được tổ chức, quản lý. Thực tế hiện nay, cả nước có hơn 80.577 km sông, kênh, rạch, trong đó có gần 42.000 km có hoạt động giao thông vận tải. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Nhà nước mới tổ chức, quản lý được hơn 19.000 km (chiếm tỷ lệ 45%) do khó khăn về kinh phí, đặc biệt đối với các địa phương. Trên các sông, kênh chưa được tổ chức quản lý, hoạt động giao thông đường thủy nội địa của nhân dân vẫn diễn ra mà không chịu sự điều chỉnh của Luật. 

“Nếu không sửa đổi bổ sung quy định này, khi có tai nạn liên quan đến phương tiện thủy nội địa xảy ra ở ngoài phạm vi luồng và trên các sông, kênh, rạch chưa được tổ chức, quản lý thì các cơ quan quản lý Nhà nước gặp khó khăn trong việc xử lý, giải quyết vụ việc” – Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Liên quan đến những quy định điều kiện dự thi nâng hạng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Bộ trưởng cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý Nhà nước về đường thủy nội địa của Bộ mình, quy định điều kiện dự thi nâng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng; đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng. 

“Luật GTĐTNĐ năm 2004 quy định quá chi tiết các nội dung trên. Thực tế đòi hỏi có những thay đổi cho phù hợp thì việc sửa đổi quy định của Luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật lại qua nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian. Vì vậy, tương tự như Bộ luật Hàng hải VN và Luật Hàng không dân dụng VN, Luật Giao thông đường bộ, để bảo đảm tính linh hoạt thích ứng kịp thời với điều kiện thực tế, Dự thảo Luật chỉ quy định một số nội dung mang tính nguyên tắc và giao Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết” – Bộ trưởng Đinh La Thăng trình bày.
 
Dự thảo Luật đảm bảo tính khả thi

Thẩm tra Dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: “Về cơ bản, Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan”. 

Khẳng định phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự thảo đã tập trung vào những bất cập nhất của Luật hiện hành, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo rà soát kỹ hơn, nhận diện đầy đủ hơn những hạn chế, bất cập, nguyên nhân của các hạn chế để trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan về quy hoạch và quản lý kết cấu hạ tầng, các quy định về “đường thủy nội địa”, “hành lang bảo vệ luồng”, đăng ký, đăng kiểm phương tiện GTĐTNĐ, điều kiện tham gia hoạt động ĐTNĐ, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn GTĐTNĐ, phạm vi trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về hoạt động GTĐTNĐ.

Về tính khả thi của Luật, ông Phan Xuân Dũng cho rằng, Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn thi hành Luật GTĐTNĐ 2004 và những yêu cầu đặt ra trong quản lý hoạt động GTĐTNĐ, khắc phục được những hạn chế, tồn tại của Luật hiện hành, bổ sung, cập nhật các quy định mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Nội dung Dự thảo Luật về cơ bản bảo đảm tính khả thi. 

Ủy ban KH,CN&MT cũng đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại các quy định theo hướng hạn chế tối đa việc giao lại cho Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn chi tiết thi hành; đảm bảo rõ ràng, minh bạch, tạo cách hiểu thống nhất để thuận lợi trong triển khai thực hiện. Đối với những điều, khoản giao Chính phủ hướng dẫn, đề nghị có Dự thảo Nghị định kèm theo.
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản