banner tạm

Cập nhật lúc : 3:31 PM, 22/10/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tăng cường nâng cao chất lượng kiểm định trong việc đăng kiểm

(UBATGTQG)- Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm phải nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt nội bộ quán triệt nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg, các Đề án và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tới toàn thể cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, chống nhũng nhiễu, tiêu cực và góp phần kiểm soát tải trọng xe cơ giới.

Giám đốc các Đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đăng kiểm của đơn vị, đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện, chỉ các phương tiện đạt tiêu chuẩn mới được cấp Giấy chứng nhận để tham  gia giao thông.

Các đơn vị chủ động tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành tại địa phương để kiểm soát tình trạng xe cơi nới thùng hàng, chở quá tải trọng cho phép. Hướng dẫn các lực lượng chức năng tại địa phương sử dụng dữ liệu, tra cứu thông qua trang thông tin điện tử của Cục ĐKVN để phục vụ kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đồng thời, chủ động đề xuất, bảo cáo Sở GTVT và các cơ quan chức năng tại địa phương để tuyên truyền, kiểm soát và xử lý xe tái diễn cơi nới thùng hàng sau kiểm định, xe quá hạn kiểm định, xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

Phòng kiểm định xe cơ giới chịu trách nhiêm tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đột xuất hoạt động của vavs đơn vị đăng kiểm nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác kiểm định phương tiện.


Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản