banner tạm

Cập nhật lúc : 2:59 PM, 13/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành GTVT

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký quyết định ban hành thông tư quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT.
Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành GTVT - ảnh 1
ảnh minh họa

Việc làm này nhằm mục đích phổ biến kịp thời, chính xác, hiệu quả, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm nội dung các quy định của pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Bộ GTVT khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia công tác phổ biến, giáo dục trong lĩnh vực GTVT và chủ động huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác này.

Theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản