banner tạm

Cập nhật lúc : 9:39 AM, 07/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tất cả học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

Tất cả học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm - ảnh 1

Ngày 30/9, trong Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn năm học 2013- 2014, Sở GD-ĐT Hà Nội đặt ra mục tiêu chung nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để từng bước hạn chế thương tích trong trong cuộc sống.

Sở đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của Bộ GD-ĐT, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục về kỹ năng phòng tránh về tai nạn giao thông, đuối nước… Rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng điều hành, năng lực chỉ đạo triển khai hoạt động phòng chống tại nạn thương tích của Ban chỉ đạo các cấp. Chỉ đạo triển khai các văn bản theo quy định có nội dung liên quan tới công tác PC TNTT, XD trường học an toàn. Chỉ đạo các đơn vị, trường học quản lý, thống kê số lượng học sinh sử dụng phương tiện xe đạp điện đến trường; yêu cầu tất cả học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Chú trọng nội dung phòng chống, hạn chế tai nạn thương tích giao thông, bạo lực, đuối nước, PCCC nhằm giảm tối đa tỷ lệ TNTT trong và ngoài trường học. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo của tất cả các cấp, các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố; Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo PC TNTT các đơn vị. Duy trì công tác tuyên truyền phòng chống tại nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn đến 100% học sinh và giáo viên trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức phòng chống tại nạn thương tích, các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống tại nạn thương tích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác phòng chống tại nạn thương tích tại các đơn vị, trường học được tập huấn về kiến thức và kỹ năng phòng chống tại nạn thương tích.

Tiếp tục xây dựng và công nhận “trường học an toàn phòng chống TNTT” tại các đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu từng bước giảm tỷ lệ mắc và tử vong do TNTT trong học đường so với năm học 2012 - 2013.

Bên cạnh đó, 100% trường học duy trì tổ chức giám sát, báo cáo số liệu mắc, tử vong do TNTT xảy ra trong và ngoài trường học./.
Theo vov.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản