banner tạm

Cập nhật lúc : 5:36 PM, 09/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tháng 12, Cục Đường thủy nội địa VN hoạt động theo mô hình mới

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ GTVT tại buổi làm việc của Ban cán sự diễn ra sáng nay, 9/12/2013.
Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ GTVT Trần Văn Lâm báo cáo thẩm định phương án tổ chức lại các Cảng vụ đường thủy nội địa
Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ GTVT Trần Văn Lâm báo cáo thẩm định phương án tổ chức lại các Cảng vụ đường thủy nội địa
 
Tách bạch quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh
 
Báo cáo Ban cán sự đảng Bộ GTVT về phương án thí điểm tổ chức lại các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Lâm khẳng định việc sắp xếp lại các cảng vụ đường thủy nội địa (quản lý nhà nước về cảng bến) và các Chi cục đường thủy nội địa (quản lý nhà nước (QLNN) về luồng tuyến) là việc làm cần thiết để thu gọn đầu mối quản lý cũng như tập trung thống nhất QLNN.
Cũng trong buổi làm việc của BCS sáng nay, liên quan đến các dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1, QL14, Bộ trưởng yêu cầu phải khẩn trương tăng cường lực lượng, máy móc thiết bị, duy trì tổ chức thi công. “Các thứ trưởng phải thu xếp thời gian đi kiểm tra đôn đốc. Thời tiết đang rất tốt, cần gấp rút triển khai, không thể bê trễ” – Bộ trưởng lưu ý.
Bộ trưởng cũng yêu cầu cần tiếp tục rà soát các hợp đồng, dự toán các gói thầu;kiểm soát rất chặt chẽ dự toán, các điều kiện hợp đồng BOT. Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhưng phải tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí. …
 
Phía Cục Đường thủy nội địa VN, Cục trưởng Trần Văn Cừu nhấn mạnh phương án mới đưa ra sẽ đảm bảo tách bạch công tác QLNN, quản lý hạ tầng và công tác sản xuất duy tu, bảo trì đường thủy nội địa. Cục và các tổ chức trực thuộc thực hiện QLNN về GTVT và quản lý hạ tầng đường thủy nội địa. Thực hiện xã hội hóa công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.
 
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu rõ quan điểm việc tổ chức lại bộ máy phải đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN, tách QLNN và quản lý doanh nghiệp; tách bạch được sửa chữa bảo dưỡng hạ tầng đường thủy để thực hiện xã hội hóa.
 
Bộ trưởng cũng yêu cầu việc tổ chức lại Cục Đường thủy nội địa phải đảm bảo khắc phục được những tồn tại hiện nay, giữ được ổn định bộ máy tổ chức, không tăng biên chế. Hai yêu cầu tiếp theo được Bộ trưởng nhấn mạnh là phải đảm bảo đúng Luật và không xáo trộn đời sống việc làm, không giảm thu nhập của người lao động.
 
Bộ trưởng giao Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa, Vụ Pháp chế, các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, hoàn chỉnh lại Dự thảo Luật đường thủy nội đia, trình quốc hội thông qua vào kỳ họp tới. “Những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống, thấy cần thì phải tiếp tục bổ sung vào Dự thảo Luật” – Bộ trưởng lưu ý.
 
“Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện nay, thống nhất tổ chức lại Cục Đường thủy nội địa theo hướng dưới Cục là các Chi cục, bỏ Chi cục đường thủy phía Nam và phía Bắc. Thứ trưởng Trương Tấn Viên xem xét để phân cấp quản lý cho các địa phương. Trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá mô hình CPH các đoạn đường sông, giao Vụ QLDN tiếp tục CPH các đoạn quản lý đường sông còn lại. Trong tháng12 hoàn thành và thực hiện theo mô hình quản lý mới” – Bộ trưởng nêu rõ quan điểm.
 
Dồn sức hiện đại hóa đường sắt Bắc - Nam
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các Thứ trưởng, cơ quan liên quan khẩn trương có kế hoạch triển khai các Nghị quyết quốc hội vừa thông qua; Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.…

Liên quan đến việc điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, Ban cán sự Đảng bộ GTVT đã thống nhất kế hoạch đến năm 2020, ưu tiên nâng cấp hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam nhằm khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt hiện có bảo đảm tốc độ chạy tàu bình quân 80 – 90km/h đối với tàu khách và 50 – 60km/h đối với tàu hàng.

Cũng trong giai đoạn này sẽ nghiên cứu xây dựng mới tuyến đường sắt đôi khổ 1435 trên trục Bắc Nam với tốc độ khai thác hiệu quả trong từng giai đoạn.

Giai đoạn 2020 – 2030, song song với việc khai thác có hiệu quả đường sắt hiện có, trên cơ sở nghiên cứu của giai đoạn trước, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng mới đường sắt đôi, khổ 1435 với tốc độ khai thác từ 160km/h-dưới 200km/h trên trục Bắc – Nam, có chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng để khai thác tốc độ cao hơn trong tương lai. Sẽ ưu tiên xây dựng trước những đoạn có nhu cầu vận tải lớn, đặc biệt là khu vực kết nối với Hà Nội và TP.HCM.
 
Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt đôi Bắc – Nam khổ 1435mm và nghiên cứu nâng cấp tốc độ thiết kế cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu khai thác (dự kiến khoảng 350km/h).
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản