banner tạm

Cập nhật lúc : 4:37 PM, 21/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thay đổi Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định thay đổi Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

Cụ thể, ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Phạm Quý Ngọ.

Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghỉ hưu.

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính được phân công thực hiện nhiệm vụ công tác khác.

 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...


Theo baodientu.chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản