banner tạm

Cập nhật lúc : 10:45 AM, 20/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thừa Thiên – Huế: Mở tuyến buýt theo hình thức tự chủ về tài chính

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa đồng ý cho phép HTX Vận tải ô tô Phú Lộc và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức mở các tuyến xe buýt theo hình thức tự chủ về tài chính.
Xe buýt tại Bến xe phía Nam Thừa Thiên - Huế
Xe buýt tại Bến xe phía Nam Thừa Thiên - Huế

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa đồng ý cho phép HTX Vận tải ô tô Phú Lộc mở tuyến xe buýt Đông Ba – Cảnh Dương, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức kéo dài tuyến xe buýt Đông Ba – Điền Lộc thành tuyến xe buýt Đông Ba – Điền Hương theo hình thức tự chủ về tài chính. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GTVT hướng dẫn HTX Vận tải ô tô Phú Lộc và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức thực hiện đầy đủ các thủ tục, tổ chức các tuyến vận tải hành khách nêu trên theo phương thức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; đồng thời quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện, tuân thủ các điều kiện kinh doanh, cấp phép hoạt động theo đúng quy định.

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tổ chức cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2014 và năm 2015. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT và Sở Tài chính thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 207/2014/UBND-GT. Tiếp tục áp dụng phương thức đặt hàng đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh năm 2014 và giao Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên – Huế thực hiện.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GTVT căn cứ vào Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng, Nghị định số 130/2013/NĐ-CP và các quy định hiện hành có liên quan, chuẩn bị các điều kiện pháp lý, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế, hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ cụ thể để thực hiện đấu thầu, đặt hàng đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất phương thức áp dụng (đấu thầu, đặt hàng) cho năm 2015 và các năm tiếp theo, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 8/2014.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản