banner tạm

Cập nhật lúc : 12:15 PM, 14/11/2017

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự ATGT

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5684/UBND-ĐT triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2017 tại Thông báo số 507/TB-VPCP ngày 31-10-2017 của Văn phòng Chính phủ.

Trien khai cac giai phap dong bo nham dam bao trat tu ATGT - Anh 1

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo nêu trên, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017, bảo đảm giảm tai nạn giao thông quý IV năm 2017 trên cả 03 tiêu chí; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ (kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật lệ giao thông...) nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Theo PL&XH

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản