banner tạm

Cập nhật lúc : 3:21 PM, 30/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Triển khai Nghị quyết bằng hành động

Trả lời phỏng vấn Báo Giao thông, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu - Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cán sự và Thường vụ Đảng ủy trong chỉ đạo quán triệt và thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm tổ chức Đảng, đảng viên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

 

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

Kiểm điểm nghiêm túc, hành động quyết liệt

Là một Đảng bộ có tổ chức lớn, nhiệm vụ chính trị được giao rất nặng nề, Đảng bộ Bộ GTVT đã có sáng kiến, cách làm nào để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 một cách hiệu quả, thiết thực nhất, thưa đồng chí?

Trước hết, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, từ đó đã nghiêm túc nghiên cứu, nắm chắc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và Ban Cán sự Đảng bộ. Đảng ủy đã ban hành kịp thời kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Trong suốt quá trình tổ chức quán triệt để triển khai thực hiện, Đảng ủy Bộ GTVT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng bộ, tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết cho gần 600 cán bộ chủ chốt.

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên đã được tiến hành nghiêm túc, được Đoàn công tác Đảng ủy Khối đánh giá cao. Qua hội nghị này, Ban Thường vụ đã có kinh nghiệm để hướng dẫn chỉ đạo 100% cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức hội nghị kiểm điểm cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 là việc làm mới, vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn rất chính xác, tỉ mỉ (kể cả hệ thống mẫu biểu) giúp cấp ủy Đảng cấp dưới thuận tiện trong triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo và tiến hành sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, đặc biệt Ban Thường vụ đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết mà trọng tâm là việc đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm

Nghị quyết T.Ư 4 nhấn mạnh việc nghiêm túc tự kiểm điểm, có kế hoạch giải pháp khắc phục những yếu kém, đồng thời phải xử lý được những việc nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh.  Nhiệm vụ này được Đảng bộ Bộ GTVT triển khai như thế nào? Đã có những vấn đề bức xúc nào trong lĩnh vực hoạt động của Ngành được tháo gỡ?

Ngay từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 13), Ban Cán sự Đảng bộ đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, theo đó Đảng ủy Bộ cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Quá trình kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí ủy viên cũng như tại các tổ chức Đảng trực thuộc đã được tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh; qua kiểm điểm đã chỉ ra những thiếu sót, kiểm điểm theo 3 vấn đề mà Nghị quyết đã nêu. Từ đó Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cũng như các cấp ủy trực thuộc đã tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục và đưa thành chương trình hành động cụ thể để khắc phục hạn chế thiếu sót.
 
Nhiều vấn đề nổi cộm về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, về công tác tổ chức cán bộ, về mối quan hệ công tác giữa tập thể cấp ủy và lãnh đạo cơ quan đơn vị đã được khắc phục. Ví dụ: Đã và đang triển khai kiện toàn tổ chức (tiếp nhận và chuyển giao các tổ chức Đảng theo Đề án báo cáo Ban Cán sự và Ban Tổ chức Trung ương); đã ký ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác cán bộ ở những đơn vị có vấn đề… tăng cường công tác giám sát kiểm tra trong Đảng.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, điều chỉnh và xây dựng mới các chiến lược, quy hoạch trên tất cả các lĩnh vực, là cơ sở vững chắc phát triển giao thông vận tải đồng bộ, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra; Đã triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết 01, Nghị quyết 02, Nghị quyết 03 của Đảng ủy Khối để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát…

Những việc làm kịp thời trên đây đã tạo nên một không khí làm việc quyết liệt, khẩn trương, có trách nhiệm và hiệu quả của cán bộ công nhân viên chức trong Ngành được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Đồng chí Trương Minh Tuấn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ kể từ sau đợt Kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Đồng chí cho biết, tại Đảng bộ Bộ GTVT, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị có ý nghĩa như thế nào trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06/TW năm 2006 và tiếp theo là Chỉ thị số 03/TW năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong Đảng bộ Bộ hết sức coi trọng.

Chính vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã dần đi vào nền nếp thường xuyên và tự giác trong sinh hoạt chi bộ, trong việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên. Ở đây vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị có ý nghĩa quan trọng, cùng tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai kiểm tra đôn đốc thực hiện kịp thời, hiệu quả chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Mặt khác, sự gương mẫu của người đứng đầu trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được thể hiện qua từng hành động, việc làm hàng ngày sẽ tác động trực tiếp tới hành động, việc làm của mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng. Nếu người đứng đầu cơ quan đơn vị không gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, không chấp hành nội quy quy chế, không tiết kiệm, chống lãng phí… thì sẽ là tấm gương xấu ảnh hưởng tới cán bộ đảng viên và quần chúng. Qua thực tế trong Đảng bộ Bộ, nhiều tổ chức đảng, cơ quan đơn vị có người đứng đầu gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thì tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đó có không khí làm việc dân chủ, đoàn kết hơn, cán bộ công nhân viên chức có tinh thần thái độ làm việc và đạo đức tác phong chuẩn mực hơn, nhiệm vụ chính trị được giao cho cơ quan đơn vị hoàn thành tốt hơn.

Cảm ơn đồng chí! 

Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Đinh La Thăng:

Công tác Đảng phải giải quyết được những điểm nóng nhất của ngành

Hai năm qua, Thường vụ Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng bộ GTVT đã phối hợp hết sức chặt chẽ, đồng thuận, cùng chung ý chí, nỗ lực vì sự phát triển của Ngành. Sau khi triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Bộ GTVT đã có một không khí làm việc hết sức khẩn trương, không nề hà thời gian, tất cả vì chất lượng, hiệu quả công việc. Thường vụ Đảng ủy đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu; thường xuyên chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, trách nhiệm các chủ trương các Nghị quyết của Đảng, Ban Cán sự Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng bộ và Thường vụ Đảng ủy.

Nhiệm vụ chính trị của ngành về lâu dài là thực hiện thành công Nghị quyết 13 của BCH Trung ương Đảng về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020. Cùng với đó, phải thực hiện được vai trò quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo TTATGT. Thường vụ Đảng ủy cùng Ban Cán sự Đảng bộ phải có mặt tại những điểm nóng nhất, những vị trí nóng nhất để thực hiện bằng được mục tiêu này.

theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản