banner tạm

Cập nhật lúc : 5:20 PM, 29/09/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy

UBND TP. Quy Nhơn (Bình Định) vừa thành lập Ban chỉ đạo thu phí sử dụng đường bộ TP. Quy Nhơn, gồm 12 thành viên. Bên cạnh đó thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm 11 thành viên.
xxx
TP Quy Nhơn đang tích cực triển khai thu phí đường bộ đối với xe máy

Ban chỉ đạo triển khai thu phí sử dụng đường bộ thành phố có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định về phí sử dụng đường bộ, triển khai các ứng dụng tin học vào công tác quản lý phí sử dụng đường bộ, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thu phí sử dụng đường tại địa phương đạt hiệu quả. Ban chỉ đạo triển khai thu phí sử dụng đường bộ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Song song đó, UBND TP. Quy Nhơn đã chỉ đạo về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, yêu cầu Chi cục Thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh thành phố, UBND các phường, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/08/2013 UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công văn số 2059/CT-THNVDT ngày 11/9/2013 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô.

Trong đó, Chi cục thuế thành phố khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tập huấn về công tác quản lý thu, nộp phí sử dụng đường bộ vào đầu tháng 10 năm 2013. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ, nhằm triển khai cụ thể các bước công việc, đảm bảo tiến độ thu và chống thất thu ngân sách.

theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản