banner tạm

Cập nhật lúc : 8:15 AM, 30/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tuần lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật” 9-11-2013

(PL)- Ngày 29-10, Bộ Tư pháp đã phát động chương trình hưởng ứng “Ngày Pháp luật 9-11-2013” với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chương trình sẽ triển khai trên cả nước trong tuần lễ từ ngày 4 đến 10-11, tổ chức cao điểm vào ngày 9-11. Đây là “Ngày Pháp luật” được tổ chức đầu tiên, đánh dấu sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước.

Trong tuần lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật”, các địa phương sẽ tập trung phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân và những quy định pháp luật trong các lĩnh vực biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống tham nhũng, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, khiếu nại - tố cáo…

Theo phapluattp.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản