banner tạm

Cập nhật lúc : 5:9 PM, 05/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ưu tiên tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Trong kế hoạch phân bổ chi tiết năm 2014 của các bộ, địa phương, Bộ Tài chính ưu tiên phương án thu hồi vốn ứng trước kế hoạch các năm của các dự án đã thực hiện ứng trong những năm trước bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung; dành vốn xử lý nợ XDCB theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
 

 

Ưu tiên tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 - ảnh 1

Để giải quyết dứt điểm kế hoạch đầu tư năm 2013 và triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư năm 2014, Bộ Tài chính cho biết, sẽ đảm bảo nguồn vốn đáp ứng theo đúng kế hoạch giao, tạo mọi điều kiện để các bộ, địa phương, chủ dự án hoàn thành kế hoạch năm 2013 và 2014 theo đúng quy định về niên độ; tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh chính sách quản lý vốn đầu tư của nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát của các cấp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Song, bên cạnh đó, các bộ, ngành địa phương cũng cần thiết phải thực hiện theo đúng thẩm quyền, chủ động và chịu trách nhiệm triển khai trong phạm vi kế hoạch vốn được giao; không dồn trách nhiệm lên trên; xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm theo đúng hướng dẫn, trong đó đề nghị đặc biệt ưu tiên vấn đề giải quyết nợ XDCB và vấn đề hoàn ứng cho NSNN.

Đối với kế hoạch đầu tư năm 2013, Bộ Tài chính sẽ kiên quyết tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thu hồi về ngân sách Trung ương đối với các khoản chi không hết.

Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2014 đã được Quốc hội thông qua, sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, địa phương cần nhanh chóng triển khai phân bổ chi tiết và gửi về các cơ quan tổng hợp để theo dõi triển khai.

Trong kế hoạch phân bổ chi tiết năm 2014 của các bộ, địa phương, Bộ Tài chính nhấn mạnh ưu tiên phương án thu hồi vốn ứng trước kế hoạch các năm của các dự án đã thực hiện ứng trong những năm trước bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đầu tư XDCB tập trung; dành vốn xử lý nợ XDCB theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình thẩm tra phân bổ, Bộ Tài chính sẽ kiên quyết loại bỏ các dự án phân bổ không đúng, thực hiện thu hồi vốn ứng theo quy định và thực hiện công khai tình hình triển khai kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư  của các Bộ, địa phương.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư từ các thành phần theo hình thức PPP, BOT..., khai thác các nguồn lực để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng.

theo hqq

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản