banner tạm

Cập nhật lúc : 1:47 PM, 12/03/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quyết định số 633/QĐ-BGTVT mở Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015). 
Cuộc họp về cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015).
Cuộc họp về cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015).
Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT với các nội dung phản ánh thành tựu vẻ vang và dấu ấn quan trọng của ngành GTVT trong 70 năm phát triển cùng đất nước, vì đất nước từ năm 1945 đến nay; những đóng góp to lớn của CBCNV, NLĐ trong phong trào Thi đua yêu nước của ngành GTVT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành góp phần xây dựng đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Thời gian mở Cuộc vận động bắt đầu từ tháng 3/2014 - 4/2015.
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản