banner tạm

Cập nhật lúc : 4:11 PM, 08/09/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

VATM ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và kỷ luật lao động

 
Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác an toàn, vệ sinh lao động(ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN), nâng cao ý thức kỷ luật trong cán bộ - công nhân viên (CB-CNV) nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là đảm bảo cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành và an toàn, vệ sinh lao động và PCCN. Tăng cường công tác tự kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, đặc biệt ở những nơi làm việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (các trạm ra-đa, ăng ten, nguồn điện, đường dây…). Thực hiện đăng ký, kiểm định và quản lý thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động-PCCN theo đúng quy định. Chỉ thị nêu rõ, các đối tượng cần được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về công tác an toàn, vệ sinh lao động và PCCN là các cấp cán bộ quản lý, mạng lưới an toàn viên, cán bộ công đoàn và người lao động, trong đó cần huấn luyện lần đầu đối với người mới tuyển dụng, sau đó là huấn luyện định kỳ, chú ý đối tượng làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và PCCN. Khi có vụ việc, sự cố tai nạn lao động, cháy nổ phải khẩn trương tổ chức khắc phục, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo nhanh nhất về cơ quan thẩm quyền.

VATM ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và kỷ luật lao động - ảnh 1

Hàng năm, Tổng công ty tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC
và diễn tập thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 

Về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh kỷ luật lao động, chỉ thị yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định trong Nội quy lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trật tự tại nơi làm việc. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc bình xét, đánh giá kết quả công việc hàng tháng của người lao động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, hành vi vi phạm kỷ luật lao động theo quy định tại Nội quy lao động năm 2020, nếu che giấu, không báo cáo kịp thời cho người có thẩm quyền biết về các hành vi vi phạm của người khác thì sẽ bị xem xét, kỷ luật.

Chỉ thị nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát lại việc phân công công việc cho người lao động, khi phân công, giao nhiệm vụ cần phải đầy đủ, rõ ràng, thống nhất về khối lượng, chất lượng, tiến độ, tài liệu, điều kiện làm việc, người chịu trách nhiệm chính. Trường hợp công việc không hoàn thành thì phải xác định rõ người chịu trách nhiệm chính và người liên quan, đưa vào đánh giá kết quả công việc hàng tháng hoặc thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định.

Tổng Giám đốc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tự giác, nghiêm túc chấp hành nghiêm nội quy lao động và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, chính quyền địa phương và quy định của Tổng công ty về phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

VATM

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản