banner tạm

Cập nhật lúc : 10:3 PM, 12/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà cùng ông Jonathan Hạnh Nguyễn – bố chồng Hà trong trang phục vest đen đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất.
Vợ chồng Tăng Thanh Hà mặc đồ đen, lặng lẽ đứng viếng Đại tướng.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà mặc đồ đen, lặng lẽ đứng viếng Đại tướng.

Rất nhiều người dân nhận ra Tăng Thanh Hà dù cô khá kín kẽ cùng mọi người xếp hàng để vào khu vực hội trường chính.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bác Giáp, Hà Tăng, Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Xếp hàng

theo Motthegioi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản