banner tạm

Cập nhật lúc : 9:9 AM, 04/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 1586/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về các biện pháp tăng cường thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, vào sáng nay (3/10), tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp về các biện pháp tăng cường thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp về các biện pháp tăng cường
thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết: Ngày 24/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1586/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ có sự phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có liên quan rất lớn đến Bộ GTVT và Ủy ban ATGTQG.

Để triển khai Quyết định này, ngày 10/12/2012 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định 3189/QĐ-BGTVT thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tấm nhìn đến năm 2030. Về nguyên tắc sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo phải có cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 1586/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Thứ trưởng giao cho Vụ ATGT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ GTVT; Vụ ATGT tổ chức ra soát Ban Chỉ đạo, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ GTVT ký kiện toàn Ban Chỉ đạo; trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo, Vụ ATGT sẽ dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên để xin ý kiến.

Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 1586/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 1586/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt
Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ trưởng cũng giao cho Viện Chiến lược và phát triển GTVT xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 1586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; các thành viên Ban Chỉ đạo ra soát lại kế hoạch của đơn vị mình để gửi về Viện Chiến lược và phát triển GTVT trước ngày 10/10/2013 để Viện tổng hợp trong kế hoạch.

Tại cuộc họp, dự thảo kế hoạch trển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ GTVT cũng được đưa ra. Theo dự thảo kế hoạch, trong giai đoạn từ 2013 - 2015 sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ mang tính đột phá nhằm đảm bảo mục tiêu hằng năm giảm 5 - 10% số người chết TNGT đường bộ với các nội dung chính là Nâng cấp, mở rộng QL1A, lắp đặt giải phân cách tránh xung đột đối đầu và xây dựng làn đường dành riêng cho xe mô tô và xe gắn máy; cải tạo, xóa bỏ điểm đen TNGT; nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết kế làn đường và công trình dành cho xe mô tô, xe gắn máy; nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm công tác cưỡng chế của lực lượng thực thi công vụ; triển khai thực hiện Đề án “Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ; triển khai thực hiện đề án “Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ”…

Mục tiêu chính của giai đoạn 2016 - 2020 là hằng năm giảm 5 - 10% số người chết do TNGT đường bộ, giảm ùn tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Để thực hiện được mục tiêu này, Dự thảo cũng đề ra các nội dung cần thực hiện triển khai như cải tạo điều kiện ATGT trên các quốc lộ theo chương trình đánh giá ATGT đường bộ Quốc tế; xóa bỏ các điểm giao cắt trái phép với đường sắt; xây dựng các trạm dừng nghỉ trên mạng lưới quốc lộ; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức quản lý, bảo trì quốc lộ và đường cao tốc; triển khai quy hoạch các trạm cứu hộ, cứu nạn giao thông trên các quốc lộ chính yếu…


theo mt.gov.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản