banner tạm

Cập nhật lúc : 8:30 AM, 07/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Xe ngoại giao “quá đát” sẽ không được chuyển nhượng

Đây là một nội dung nằm trong dự thảo Thông tư Quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Dự thảo Thông tư vừa được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hoàn thiện.
Xe ngoại giao “quá đát” sẽ không được chuyển nhượng 1
 Ảnh minh họa. (Ảnh internet)

Dự thảo thông tư quy định, các đối tượng được áp dụng chế độ ưu đãi gồm: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; viên chức ngoại giao, nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc các  cơ quan trên được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy hai bánh theo chủng loại, định lượng và điều kiện quy định.

Các đối tượng trên được tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy khi đáp ứng các điều kiện quy định Quyết định 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng trước khi làm thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy, các đối tượng đã được áp dụng chế độ ưu đãi, miễn trừ phải hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe.

Đối với, viên chức ngoại giao và nhân viên hành chính kỹ thuật phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe, tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy trong thời hạn ít nhất là 30 ngày trước khi kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam theo chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp.

Trường hợp không kịp tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy thì các đối tượng nêu trên phải ủy quyền cho cơ quan nơi làm việc giải quyết thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy, trong giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan nơi đối tượng công tác về việc bảo quản xe tại trụ sở cơ quan và hoàn thành việc chuyển nhượng xe theo quy định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày các đối tượng này kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Các đối tượng đã được hưởng ưu đãi, miễn trừ quy định không được chuyển nhượng xe ô tô khi tạm nhập khẩu là xe đã qua sử dụng nhưng tại thời điểm đề nghị làm thủ tục chuyển nhượng xe thì năm sản xuất của xe quá 5 năm, trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng mua xe cũng là đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
theo Báo Hải quan

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản