banner tạm

Cập nhật lúc : 8:58 PM, 03/08/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Kiện toàn trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

Ngày 3/8, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định về việc kiện toàn Trạm Kiểm tra tải trọng (KTTT) xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Giao thông- Vận tải (GTVT).

Đồng thời giao cho Thanh tra GT- VT tỉnh Hậu Giang quản lý, tổ chức hoạt động, vận hành, bảo trì theo quy định.

Theo đó, Trạm KTTT xe lưu động được sử dụng con dấu, tài khoản của Thanh tra GTVT để hoạt động. Cơ cấu tổ chức: Lực lượng trực tiếp điều hành Trạm KTTT xe lưu động gồm có 12 người (một Trạm trưởng, một phó Trạm trưởng, 3 ca trưởng, 7 nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác) do Giám đốc Sở GT- VT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Về tổ chức và hoạt động của Trạm KTTT xe lưu động và lực lượng tham gia phối hợp tại trạm thực hiện theo quy chế quản lý hoạt động của trạm do UBND tỉnh ban hành; biên chế của Trạm KTTT xe lưu động do Sở GT- VT bố trí trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp được UBND tỉnh phân bổ hàng năm; kinh phí hoạt động của Trạm KTTT xe lưu động được đảm bảo từ quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh và nguồn hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ trung ương, kinh phí chi cho ATGT, thanh tra giao thông và các nguồn kinh phí khác…

Được biết, Trạm KTTT xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thành lập vào ngày 14/4/2014 tại Quyết định số 459/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo nongnghiep.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản