banner tạm

Cập nhật lúc : 8:33 AM, 18/12/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Triển khai cấp giấy phép quá khổ, quá tải tự động qua mạng

Để các chủ phương tiện có nhu cầu cấp phép có biện pháp điều chỉnh phù hợp,  tránh làm mất thời gian giao dịch và đi lại với cơ quan cấp phép, Cục QLĐB I đã đưa ra mẫu File định dạng sẵn dùng để soạn Giấy đề nghị cấp phép lưu hành xe ô tô xi téc chở nhiên liệu lỏng hoặc hóa chất trên đường bộ. 
Triển khai cấp giấy phép quá khổ, quá tải tự động qua mạng - ảnh 1
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, các chủ phương tiện có nhu cầu cấp phép, sau khi đưa các thông tin về phương tiện, hàng hóa và lộ trình đi dự kiến của mình vào đơn đề nghị, có thể xem ngay được mức độ quá các giới hạn cho phép của phương tiện chở hàng để sớm có biện pháp điều chỉnh phù hợp trước khi xin phép.
 
Mẫu file này được thiết kế tự động nhận dạng khả năng thông qua được của chuyến hàng trên các tuyến, đoạn đường bộ đã được công bố cải tạo và nâng cấp đồng bộ để từ đó, chủ phương tiện có đề xuất một lộ trình đi hợp lý, an toàn nhất.
 
Các chủ phương tiện tải file mẫu này trên trang web của Cục Quản lý đường bộ I tại địa chỉ http://cqldb1.gov.vn trong trang tab “CẤP PHÉP”, mục “cấp giấy phép lưu hành xe” (chọn loại mẫu cho xe xi téc).
 
Đổi tên file rồi vào sheet “Đơn” để nhập các thông tin về phương tiện, hàng hóa và lộ trình dự kiến đi.
 
Sau khi nhập xong, xem kết quả đánh giá trong sheet “Phiếu đánh giá” để xem mức độ quá giới hạn của phương tiện chuyên chở của mình cũng như khả năng thông qua các tuyến trước khi gửi đề nghị cơ quan cấp phép. Nếu biết kết quả đánh giá tự động cho thấy không thể cấp phép lưu hành được thì cần xem xét dỡ bớt lượng hàng  để đảm bảo khả năng lưu hành được trên các tuyến đường cần đi.
 
Khi đã chắc chắn và nhập đủ các thông tin cần thiết vào “Đơn”, hãy in giấy đề nghị cấp phép này và ký tên đóng dấu, mang đến Phòng cấp phép lưu hành của Cục Quản lý đường bộ I cùng với các giấy tờ liên quan của phương tiện để xin cấp phép lưu hành.
 
Để đăng ký trước, đề nghị chủ phương tiện gửi gửi file đã nhập thông tin xin cấp phép về địa chỉ hộp thư điện tử của phòng cấp đổi lưu hành: gplhx@cqldb1.gov.vn

Tải mẫu Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng (file Excel)    tại đây

Tải mẫu Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe xi téc chở nhiên liệu hoặc hóa chất   (file Excel) tại đây 
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản