LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023

LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023
(Được ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBATGTQG
ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc)
I. NỘI DUNG VÀ THỂ LOẠI PHIM
1. Nội dung
Phim tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 (LHP/ATGT/2023) phải thể hiện rõ chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, tập trung các nội dung chủ yếu: nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác
chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Thực trạng về quản lý lái xe và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc quản lý đội ngũ lái xe; thực trạng chấp hành pháp luật về TTATGT của người điều khiển phương tiện; vấn đề mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia, sử dụng điện thoại và không thắt dây an toàn trên ô tô, không sử dụng mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô xe máy. Những nguy cơ, hệ lụy, tác động tiêu cực đến xã hội từ những vụ TNGT; những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện; tấm gương người tốt việc tốt trong bảo đảm TTATGT; clip về văn hóa giao thông; những bài học kinh nghiệm và phân tích trách nhiệm
sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng…
2. Thể loại
Các tác phẩm dự thi thuộc 02 thể loại:
– Phóng sự về chủ đề liên quan tới An toàn giao thông thời lượng không quá 8 phút.
– Clip/phim ngắn phản ánh những tấm gương, hành động tích cực của người thi hành công vụ, người tốt việc tốt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc các nội dung liên quan tới bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực trạng môi trường giao thông, văn hóa giao thông, sau đây gọi là “Ống kính giao thông” thời lượng không quá 3 phút.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
– Cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều được đăng ký dự thi (không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp).
– Các thành viên Ban giám khảo không được tham gia dự thi.
III. ĐIỀU KIỆN PHIM DỰ THI
1. Cá nhân, nhóm tác giả (không quá 05 người), cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có đơn đăng kí dự thi (có mẫu gửi kèm Thể lệ này, mẫu số 01 đối với cá nhân, nhóm tác giả; mẫu số 02 đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức). Tác phẩm phim Phóng sự tham gia Liên hoan phim phải được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;
2. Mỗi Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phân công và lựa chọn tối thiểu 02 tác phẩm gửi về dự thi Liên hoan phim (không khống chế thể loại).
3. Phim phóng sự thời lượng không dài quá 08 phút; clip/phim ngắn “Ống kính giao thông” có thời lượng không quá 03 phút. Phim phải sản xuất trong năm 2022, 2023 và chưa đạt giải bất kỳ cuộc thi nào khác. Ban Tổ chức khuyến khích phim gửi sớm và đã phát sóng trên Đài Truyền hình trung ương và địa phương. Những phim này được Ban tổ chức xem xét cộng thêm điểm khi xét giải.
4. Tất cả các phim dự thi phải được số hóa theo chuẩn HD 1080i với định dạng phổ biến MPEG4.
5. Ban Tổ chức chỉ nhận phim dự thi thuộc 02 thể loại qui định tại mục I.2.
6. Phim dự thi phải đảm bảo chất lượng về nội dung và kỹ thuật (hình ảnh và âm thanh). Mỗi phim được lưu trong một đĩa DVD, USB hoặc ổ cứng riêng. Phim dự thi phải dán nhãn, ghi rõ các thông tin có liên quan (đơn vị dự thi, tên phim, thể loại, thời lượng chiếu, ngày gửi, thông tin liên hệ khi cần).
7. Tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của phim dự thi.
8. Ban Tổ chức được quyền sử dụng các phim dự thi để phục vụ cho công tác tuyên truyền.
9. Trong trường hợp Ban Tổ chức sử dụng phim dự thi có mục đích thương mại, phải có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.
IV. BAN GIÁM KHẢO
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký; ban hành Quy chế làm việc của Ban giám khảo và các quy định liên quan đến việc chấm thi bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.
V. NGUYÊN TẮC CHẤM THI
– Ban Giám khảo đề xuất các tiêu chí chấm thi, trình Ban Tổ chức thông qua, quyết định;
– Các tác phẩm hợp lệ sẽ được chấm thi qua 02 vòng: Sơ khảo và Chung khảo để xác định các tác phẩm đạt giải.
– Ban Giám khảo chấm thi tập trung dưới sự giám sát của Ban Tổ chức;
VI. GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng: mỗi thể loại phim sẽ trao một (01) giải nhất; hai (02) giải nhì, ba (03) giải ba và năm (05) giải khuyến khích. Tùy theo số lượng phim, mỗi thể loại dự thi, Ban Tổ chức sẽ trình Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia điều chỉnh số lượng giải tương ứng. Các phim đạt giải nhất, nhì, ba của hai thể loại sẽ được đăng tải lên Fanpage của Ban Tổ chức và được khán giả bình chọn năm (05) phim được yêu thích nhất.
2. Ủy ban ATGT Quốc gia tặng:
– Thể loại phim Phóng sự: giấy chứng nhận, cờ lưu niệm và tiền thưởng (giải nhất 20.000.000 đồng, giải nhì 15.000.000 đồng, giải ba 10.000.000 đồng và giải khuyến khích 5.000.000 đồng).
– Thể loại “Ống kính giao thông”: giấy chứng nhận, cờ lưu niệm và tiền thưởng (giải nhất 15.000.000 đồng, giải nhì 10.000.000 đồng, giải ba 8.000.000 đồng và giải khuyến khích 3.000.000 đồng).
– Giải trao cho 05 tác phẩm được yêu thích nhất, bình chọn trực tiếp bởi khán giả trên Fanpage của Liên hoan phim: giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng.
VII. LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI LIÊN HOAN PHIM TOÀN
QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023
Lễ Tổng kết và trao giải LHP/ATGT/2023 dự kiến diễn ra trong1/2 ngày tại thành phố Hà Nội; Lễ Tổng kết và trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức có thông báo sau).
VIII. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
1. Phim dự thi gửi về Ban tổ chức chậm nhất là ngày 05 tháng 11 năm 2023 bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.
Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các phim gửi tham gia không đúng thời gian quy định (căn cứ thời điểm Ban tổ chức nhận trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện đối với những đơn vị, địa phương gửi đường bưu chính) và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi phim tham gia dự thi.
2. Ban tổ chức in sao đĩa DVD các phim đạt giải nhất, giải nhì, giải ba làm tư liệu cấp cho các địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền.
3. Ban ATGT tỉnh, thành phố, các đơn vị, ban ngành trực thuộc Trung ương tham gia LHP/ATGT/2023, Ban giám khảo LHP/ATGT/2023 căn cứ các quy định trong Thể lệ này để thực hiện. Quá trình triển khai có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Ban tổ chức để giải quyết.
4. Đơn đăng ký và phim dự thi gửi về Ban tổ chức, theo địa chỉ sau đây: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Lô D20 Tôn Thất Thuyết, q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội; Email: lienhoanphimatgtvn@gmail.com.
Ghi chú: Thể lệ, mẫu đơn đăng ký tham dự và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vnhttp://www.csgt.vn ./.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023
Kính gửi: Ban Tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2023
Tên tổ chức (cá nhân):……………………………………………………………………………..
Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:……………….Fax:………………..Email:………………………….
Tác phẩm dự thi:
– Tên tác phẩm:…………………………………………………………………….
– Thể loại: phóng sự clip ngắn
(Đánh dấu x vào ô trống)
– Thời lượng:………………………………………………………………………
– Tóm tắt nội dung:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Lịch sử phát sóng (đối với những phim đã được phát sóng): nêu rõ thời gian phát sóng (ngày, tháng, năm), kênh, đài phát sóng……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Danh sách tác giả (đối với nhóm tác giả, không quá 04 đồng tác giả):
STT Họ và tên Số CCCD/Ngày cấp/Nơi cấp Hộ khẩu thường trú Nơi công tác/ học tập, địa chỉ Vai trò (biên kịch, đạo diễn…) SĐT
1
2
3
4
Sau khi nghiên cứu kỹ về Thể lệ LHPTQ/ATGT-2023 do Ban tổ chức ban hành, đăng ký tham dự LHPTQ/ATGT-2023 và cam kết:
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn.
2. Đã nghiên cứu kỹ và tuyệt đối chấp hành những quy định trong Thể lệ của LHPTQ/ATGT-2023.
3. Chấp hành mọi quyết định, quy định của Ban tổ chức trong suốt quá trình tham gia LHPTQ/ATGT-2023.
4. Đảm bảo về bản quyền tác phẩm và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề hay tranh chấp phát sinh (nếu có).
5. Đồng ý cho Ban tổ chức sử dụng tác phẩm dự thi để tuyên truyền về bảo đảm TTATGT./.
…….., ngày tháng năm 2023
Đại diện tổ chức (cá nhân)
Ký (đóng dấu), ghi rõ họ tên

Tin tức

Tin tức

Cách nào ngăn tai nạn giao thông vào ban đêm?

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đa số các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm tối đến rạng sáng. Khung giờ “đen” Khoảng 4h15 sáng 30/11 trên tuyến QL48, đoạn qua xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ va chạm giao thông giữa …

TNGT tăng nóng, Hải Phòng đối thoại trực tuyến tìm giải pháp

Trước thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn gia tăng, đại diện Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng vừa có cuộc đối thoại trực tuyến để tìm kiếm giải pháp. Đi tìm nguyên nhân  Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thời gian …

Ẩn họa tai nạn trên cao tốc TP. HCM – Trung Lương

Sau hơn bốn năm dừng thu phí, lượng xe cộ lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương tăng khoảng 30%. Điều này khiến giao thông trên tuyến phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ TNGT. Không người chốt chăn, xe máy vô tư vào cao tốc Theo thống kê, cao tốc TP.HCM – …

Cách nào ngăn tai nạn khi ô tô đổ đèo?

Theo các chuyên gia, đa số các vụ tai nạn xảy ra khi đổ đèo mà tài xế cho rằng xe bị mất phanh là do sử dụng phanh sai quy trình dẫn đến phanh mất tác dụng tạm thời. Liên tiếp tai nạn xe khách, xe tải khi đổ đèo Khoảng 12h30 ngày 16/9, …

Ám ảnh những vụ tai nạn khi “thần cồn” cầm lái

Dù nhiều tháng qua lực lượng CSGT TP. HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giam thông nhưng những vụ tai nạn chết người vẫn luôn tiềm ẩn, chực chờ. Những vụ TNGT do lái xe có nồng độ cồn thực sự là nỗi ám ảnh. Run rẩy khi kể lại …