Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/05/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 506/KH-UBATGTQG ngày 29/12/2022 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải thưởng“Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023”

 1. Mục đích

– Biểu dương, tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời những tác giả, tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; qua đó cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo…tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên toàn quốc.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo chí để nâng cao nhập thức của toàn thể nhân dân về chấp hành pháp luật giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

 1. Yêu cầu:

– Các tác phẩm báo chí phải mang tính thời sự, có tính phát hiện và phản ánh trung thực, khách quan thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương và phạm vi cả nước.

– Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tuyên truyền đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông. Nội dung tác phẩm mang tính xây dựng gắn với chủ đề Năm an toàn giao thông 2023.

– Các tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đến tác phẩm dự thi theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

 1. NỘI DUNG
 2. Tên giải thưởng: Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023”
 3. Đơn vị tổ chức: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Đơn vị phối hợp: Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông

 1. Thời gian

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày công bố Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023” đến 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2023.

– Lễ trao giải dự kiến vào tháng 01/2024.

 1. Thể loại tác phẩm tham dự

Thể loại tham dự: tác phẩm báo chí dự Giải thưởng bao gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh… thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo nói và ảnh báo chí.

 1. Nội dung tác phẩm tham dự

Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023” tập trung vào các nội dung sau:

– Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (các luật, nghị định, nghị quyết, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn…liên quan tới lĩnh vực an toàn giao thông); các nghị quyết, chủ trương, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII về đột phá kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông; vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề “ Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” của Năm An toàn giao thông 2023.

– Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trong tình hình mới; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn tới 2045 (ban hành theo quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

– Tuyên truyền công tác phối hợp chỉ đạo và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các bộ, ngành là thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; phản ánh thực trạng và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của hệ thống Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

– Biểu dương các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Phát hiện và động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt về cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông.

– Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không (về hạ tầng giao thông vận tải; công tác tuần  tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chính sách và thực thi chính sách về an toàn giao thông; ý thức người tham gia giao thông).

 1. Đối tượng tham dự

– Về tác giả: Tất cả các công dân Việt Nam (cá nhân hoặc nhóm tác giả).

– Về tác phẩm: Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của Giải thưởng. Tác phẩm dự Giải thưởng phải được đăng hoặc phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói và ảnh báo chí) của cơ quan báo đài được cấp phép hoạt động báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/11/2023.

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng bình xét và Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng.

III. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

 1. Giải thưởng dành cho cá nhân

Ban Tổ chức tặng giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng:

Giá trị giải thưởng:

 • Thể loại báo in: 01 giải nhất 15 triệu đồng; 02 giải nhì 10 triệu đồng; 03 giải ba 5 triệu đồng; 10 giải khuyến khích 3 triệu đồng.
 • Thể loại báo điện tử: 01 giải nhất 15 triệu đồng; 02 giải nhì 10 triệu đồng; 03 giải ba 5 triệu đồng; 10 giải khuyến khích 3 triệu đồng.
 • Thể loại báo nói: 01 giải nhất 15 triệu đồng; 02 giải nhì 10 triệu đồng; 03 giải ba 5 triệu đồng; 10 giải khuyến khích 3 triệu đồng.
 • Thể loại ảnh báo chí: 01 giải nhất 10 triệu đồng; 02 giải khuyến khích 3 triệu đồng.

Cơ cấu Giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm và nguồn kinh phí xã hội hóa. Quyết định của Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

 1. Giải thưởng dành cho tập thể

Ban Tổ chức trao 03 giải đồng hạng dành cho các cơ quan truyền thông, báo chí có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Lô D20 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; di động 0903484843; Email: ntsc.vn@gmail.com).

Tin tức

Tin tức

Marathon Vì An Toàn Giao Thông – Điện Biên Phủ 2024

Giải diễn ra ngày 14-4-2024, tại TP. Điện Biên Phủ, do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Báo Giao thông tổ chức; Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / …

Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024

Sáng 9/1/2024, tại Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp UBND thành phố Hà Nội, Ban ATGT thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024. Theo Kế …

Làm gì để tránh nguy hiểm khi lái xe mùa mưa ở địa hình hỗn hợp phức tạp?

Miền Bắc khi vào những chuỗi ngày mưa kéo dài, lái xe trên đường đèo dốc và địa hình hỗn hợp phức tạp cần tuân thủ những nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho người và xe. Không vượt ngầm tràn Ngầm tràn là các dòng nước chảy theo sườn núi cắt ngang qua …

Mạnh tay xử lý thanh thiếu niên vi phạm giao thông, ngăn ngừa tai nạn

Thành phố Thanh Hóa là trung tâm hành chính quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Đặc biệt, đối với thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Từ 1 vụ TNGT… Tối 12/11/2023, tại ngã ba …

“Giảm tốc độ – Trường học an toàn”: Thông điệp bảo vệ trẻ em trước tình trạng TNGT ngày một tăng

Sau 5 năm triển khai, dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” đã trở thành thông điệp bảo vệ trẻ em toàn cầu trước tình trạng TNGT ngày một gia tăng. “Lá chắn” an toàn cho học sinh Từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2023 tại 32 trường tiểu học, trung học cơ …