KẾ HOẠCH Tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông
Quốc gia ngày 10/01/2022 về Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề chủ đề
“Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia xây dựng Kế hoạch
tổ chức trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông phòng tránh tai nạn giao thông góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông năm 2022.
 3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
 4. Tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông.
 5. Đảm bảo công tác tổ chức giải thưởng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu và tuân thủ các quy định hiện hành.
 6. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI
 7. Tổ chức các hoạt động truyền thông về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

– Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, thành phố, Sở Giao thông vận tải và Ban ATGT các địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến Kế hoạch, Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải tại địa phương.

– Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các phương tiện truyền thông (báo điện tử, báo in, truyền hình, phát thanh) của Trung ương và địa phương tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Báo Giao thông xây dựng các ấn phẩm truyền thông, bộ nhận diện giải thưởng, huy hiệu Vô lăng vàng năm 2022 nhằm tuyên truyền về giải thưởng.

 1. Tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

Tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 với các nội dung sau:

 1. a) Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: Dự kiến từ 20 đến 30/12 năm 2022.

– Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

 1. b) Hình thức tổ chức:

– Lễ trao giải được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, truyền hình và phát thanh trực tiếp.

 1. c) Kịch bản: có kịch bản chi tiết sau.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 được trích từ nguồn kinh phí chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác theo quy định pháp luật.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

– Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022; ban hành Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban, các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam bố trí sóng phát thanh trực tiếp Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bình xét giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

Giao Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm:

– Phối hợp với Báo Giao thông và các đơn vị liên quan tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với Báo Giao thông tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với các cơ quan của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp và bình xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể đạt giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành và Báo Giao thông chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với Báo Giao thông và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản chi tiết và tổ chức Lễ Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

 1. Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội

– Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các địa phương rà soát, kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” cho các đơn vị kinh doanh vận tải đạt các tiêu chí trong Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 do Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành.

– Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương hưởng ứng và tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam bố trí thời lượng tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 trên chuyên mục “Chào buổi sáng” và kênh VOV giao thông.

– Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam phối hợp và chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến từng lái xe và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của đơn vị.

– Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia phát thanh trực tiếp Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng”.

 1. Báo Giao thông

– Phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Căn cứ Kế hoạch tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022, huy động các nguồn lực xã hội hóa, đồng thời, xây dựng dự toán chi tiết cho các hoạt động truyền thông và Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” đảm bảo đúng quy định hiện hành.

– Tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông về giải thưởng trước và sau Lễ Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 .

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyền lợi cho các nhà tài trợ.

 1. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp và chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông và Hiệp hội vận tải ô tô tại địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “Vô lăng vàng” đến toàn bộ đội ngũ lái xe, đồng thời căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng lập, xác minh hồ sơ tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ tổ chức đưa đại biểu đạt giải về tham dự và nhận giải thưởng tại Lễ Trao giải./.

Tin tức

Tin tức

Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10: Lan tỏa mạnh mẽ văn hóa lái xe an toàn

Vô lăng vàng là giải thưởng cao quý và danh giá, hy vọng sẽ được lan tỏa hơn nữa trong toàn xã hội, để văn hóa lái xe an toàn được phổ biến hơn. 20 doanh nghiệp vận tải và 50 tài xế có thành tích xuất sắc trong đảm bảo tuyệt đối ATGT đã …

Trao giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022”

Chiều 26/12, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022”. Hơn 500 tác phẩm và cơ quan báo chí tham dự Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Giải thưởng “Báo chí …

Mang kiến thức đảm bảo an toàn đường sắt đến học sinh dân tộc miền núi

Đường sắt phối hợp với lực lượng công an, địa phương tuyên truyền đến tận bà con dân tộc, miền núi nhằm đảm bảo ATGT đường sắt. Thiếu kiến thức, học sinh dân tộc ném đá lên tàu Cuối tháng 11/2022 vừa qua, Công ty CP Đường sắt Quảng Bình đã phối hợp với Phòng …

CSGT Đắk Lắk rốt ráo kiểm tra, mạnh tay xử lý xe quá khổ quá tải

Lực lượng CSGT Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) tăng cường công tác TTKS, xử lý nghiêm xe chở mía quá khổ quá tải gây mất ATGT. Hàng loạt xe quá khổ quá tải bị xử lý Theo ghi nhận, những ngày đầu tháng 12, theo chân tổ TTKS giao thông của Đội CSGT …

Quảng Nam: Xe máy lao vào dải phân cách, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Chiếc xe máy chở hai nam thanh niên qua QL1 địa phận Quảng Nam bất ngờ lao vào dải phân cách, ngã xuống đường, khiến cả 2 người tử vong tại chỗ. Sáng 13/12, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT khiến 2 nam …