KẾ HOẠCH Tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông
Quốc gia ngày 10/01/2022 về Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề chủ đề
“Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia xây dựng Kế hoạch
tổ chức trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông phòng tránh tai nạn giao thông góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông năm 2022.
 3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
 4. Tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông.
 5. Đảm bảo công tác tổ chức giải thưởng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu và tuân thủ các quy định hiện hành.
 6. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI
 7. Tổ chức các hoạt động truyền thông về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

– Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, thành phố, Sở Giao thông vận tải và Ban ATGT các địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến Kế hoạch, Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải tại địa phương.

– Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các phương tiện truyền thông (báo điện tử, báo in, truyền hình, phát thanh) của Trung ương và địa phương tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Báo Giao thông xây dựng các ấn phẩm truyền thông, bộ nhận diện giải thưởng, huy hiệu Vô lăng vàng năm 2022 nhằm tuyên truyền về giải thưởng.

 1. Tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

Tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 với các nội dung sau:

 1. a) Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: Dự kiến từ 20 đến 30/12 năm 2022.

– Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

 1. b) Hình thức tổ chức:

– Lễ trao giải được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, truyền hình và phát thanh trực tiếp.

 1. c) Kịch bản: có kịch bản chi tiết sau.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 được trích từ nguồn kinh phí chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác theo quy định pháp luật.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

– Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022; ban hành Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban, các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam bố trí sóng phát thanh trực tiếp Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bình xét giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

Giao Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm:

– Phối hợp với Báo Giao thông và các đơn vị liên quan tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với Báo Giao thông tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với các cơ quan của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp và bình xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể đạt giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành và Báo Giao thông chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với Báo Giao thông và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản chi tiết và tổ chức Lễ Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

 1. Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội

– Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các địa phương rà soát, kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” cho các đơn vị kinh doanh vận tải đạt các tiêu chí trong Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 do Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành.

– Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương hưởng ứng và tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam bố trí thời lượng tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 trên chuyên mục “Chào buổi sáng” và kênh VOV giao thông.

– Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam phối hợp và chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến từng lái xe và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của đơn vị.

– Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia phát thanh trực tiếp Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng”.

 1. Báo Giao thông

– Phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Căn cứ Kế hoạch tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022, huy động các nguồn lực xã hội hóa, đồng thời, xây dựng dự toán chi tiết cho các hoạt động truyền thông và Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” đảm bảo đúng quy định hiện hành.

– Tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông về giải thưởng trước và sau Lễ Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 .

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyền lợi cho các nhà tài trợ.

 1. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp và chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông và Hiệp hội vận tải ô tô tại địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “Vô lăng vàng” đến toàn bộ đội ngũ lái xe, đồng thời căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng lập, xác minh hồ sơ tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

– Phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ tổ chức đưa đại biểu đạt giải về tham dự và nhận giải thưởng tại Lễ Trao giải./.

Tin tức

Tin tức

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG đã gửi Thư khen động viên hs đạt Giải Nhất cuộc thi viết thư Quốc tế UPU chủ đề ATGT

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU dành cho thiếu nhi của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) do Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền …

Rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm vịnh Hạ Long, 5 người gặp nạn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 221/CĐ-TTg ngày 5/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành …

Vụ tai nạn ba mẹ con tử vong ở Nghệ An: Đường chật hẹp nhưng xe tải nhiều

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, khoảng 7h sáng 6-3, tại Km 5+800, đường tỉnh 542E thuộc địa phận xóm 9B, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải do tài xế Nguyễn Duy Quân, 37 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc, Nghệ …

Phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2023 tại Đà Nẵng

Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TP Đà …