banner tạm
Gần 1400 chiếc mũ bảo hiểm và 100 cặp phao tới tay học sinh tại tỉnh Hòa Bình

Gần 1400 chiếc mũ bảo hiểm và 100 cặp phao tới tay học sinh tại tỉnh Hòa Bình

(UBATGTQG)- Sáng ngày 30.8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.