banner tạm
Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên cầu Tân Vũ- Lạch Huyện

Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên cầu Tân Vũ- Lạch Huyện

 
(UBATGTQG)- Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn đề nghị công an thành phố Hải Phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cầu Tân Vũ- Lạch Huyện.