banner tạm
Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đối với người lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đối với người lao động

 
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2014 – 2018" và ký chương trình phối hợp trong thời gian tới.